Engasjement og studentpolitikk | Studiemiljø - Student

Studentpolitikk

Studentpolitikk

Som student har du mulighet for å påvirke beslutninger som har innvirkning på studiehverdagen din. Bruk denne muligheten til å engasjere deg!
  • Informasjon til foreninger og studentorgan ved OsloMet om korona våren 2021

    I tråd med smittevernstiltak fra Regjeringen og Oslo kommune er innendørs arrangementer ikke tillatt. Utendørsaktiviteter kan gjennomføres så lenge smittevern opprettholdes. Psykososiale aktiviteter skal prioriteres ved OsloMet. Har du spørsmål eller innspill rettes disse til:

    Studentorgan: kristez@oslomet.no
    Studentforeninger: beated@oslomet.no

OsloMet verdsetter studentenes meninger. For at studentenes stemmer skal bli tatt hensyn til er det likevel viktig at studentene er representert. Det finnes mange ulike verv en OsloMet-student kan ha i studentpolitikken. Alt fra klassetillitsvalgt til medlem av universitetsstyret. Bruk denne muligheten til å påvirke studiehverdagen din - engasjer deg!

Studentdemokratiet er bygd opp slik at du kan engasjere deg på ulike nivåer. Du kan være med å påvirke lokalt på ditt studium, på fakultetet du studerer ved, sentralt på OsloMet eller utenfor OsloMet.

Les mer hvordan du kan engasjere deg på Studentparlamentets nettsider.

Bli aktiv!