Droppe til innhold

Studentpolitikk

Som student har du mulighet for å påvirke beslutninger som har innvirkning på studiehverdagen din. Bruk denne muligheten til å engasjere deg!

OsloMet verdsetter studentenes meninger.  For at studentenes stemmer skal bli tatt hensyn til er det allikevel viktig at studentene er representert. Det finnes mange ulike verv en OsloMet-student kan ha i studentpolitikken. Alti ifra klassetillitsvalgt til medlem av universitetsstyret. Bruk denne muligheten til å kunne påvirke studiehverdagen din - engasjer deg!

Studentdemokratiet er bygd opp slik at du kan engasjere deg på ulike nivåer. Du kan være med å påvirke lokalt på ditt studium, på fakultetet du går på, sentralt på OsloMet eller utenfor OsloMet.

Les mer hvordan du kan engasjere deg på Studentparlamentets nettsider.

Bli aktiv!

chatbot-portlet