Tillitsvalgt | Studiemiljø - Student

Tillitsvalgt student

Tillitsvalgt student

Gratulerer med et viktig verv på OsloMet. Her følger viktig og nyttig informasjon som du trenger i vervet ditt. Det første du må gjøre som tillitsvalgt er å registrere deg her:
 • asdf

Hver høst arrangeres Tillitsvalgtkonferanse hvor du lærer alt det grunnleggende som trengs i vervet ditt.

Verktøykassen er et hjelpemiddel for deg som er klassetillitsvalgt. Her finner du tips og triks til hvordan du kan løse eventuelle utfordringer du opplever i vervet ditt. Husk at et finnes flere måter å løse utfordringene på.

Hva forventes av en tillitsvalgt?

 • Snakk med studentene i klassen, hva er de opptatt av?
 • Ta opp saker og informere din klasse
 • Snakke på vegne av klassen
 • Følg opp arbeid med utdanningskvalitet, be om resultater og møter, informere klassen.
 • Bidra til et godt sosialt miljø
 • Tillitsvalgt i klassen er medlem av Studentrådet (på instituttnivå)
 • Vær saklig

Klassens kontakt overfor:

Type saker

 • Spesifikke for sitt studium
 • Faglig
 • F.eks. timeplaner, pensum, forelesere, utdanningskvalitet, læringsmiljø

Utdanningskvalitet

Studentenes rolle og ansvar i arbeidet med utdanningskvalitet.

Rolle og ansvar for tillitsvalgt i klassen 

Samarbeide med emneansvarlig om planlegging,valg av evalueringsmetode, gjennomføring og oppsummering fra emneevalueringer.

Informere klassen om innholdet i emnerapportene.

Avtale gjennomføring av "klassens time" o.l.

Er det mangler i emnerapporten i forhold til de tilbakemeldinger studenten ga? Kommenter dette i eget felt i rapporten.

Har studentene klager på undervisning og veiledning som ikke blir fulgt opp? Send en skriftlig klage, se retningslinjer for håndtering av klager på undervisning og veiledning,

Saksgang og regler

 • Løs sakene på lavest mulig nivå (gå for eksempel direkte til faglærer).
 • Bruk de tillitsvalgte på det nivået som saken gjelder.
 • Følg tjenestevei hvis saken ikke kan løses på laveste nivå.Som oftest vil det si neste overordnede. Kjenner dere ikke tjenesteveien, ta kontakt med Studentenes fakultetsråd (studentråd) eller Studentparlamentet.
 • Dokumenter saken best mulig. Saklighet er en absolutt nødvendighet.

Verktøy for å jobbe med / løse saker

Studentparlamentets verktøykasse for tillitsvalgte

Emne, fag- og studieplaner er ”BIBELEN” for tillitsvalgte som jobber med faglige spørsmål.

Ta uformell kontakt med den/de det gjelder (også ansatte / ledelse) før en sender en sak den formelle tjenesteveien. I en god dialog løses to av tre saker før de blir formelle saker. Spør gjerne Studentenes fakultetsråd, eller Studentparlamentet.

Rammen for all aktivitet på universitetet er universitets- og høgskoleloven.