Tillitsvalgt | Studiemiljø - Student

Tillitsvalgt student

Tillitsvalgt student

Gratulerer med et viktig verv på OsloMet. Her følger viktig og nyttig informasjon som du trenger i vervet ditt. Det første du må gjøre som tillitsvalgt er å registrere deg her:

Hver høst arrangeres Tillitsvalgtkonferansen hvor du lærer alt det grunnleggende som trengs i vervet ditt.

Verktøykassen er et hjelpemiddel for deg som er klassetillitsvalgt. Her finner du tips og triks til hvordan du kan løse eventuelle utfordringer du opplever i vervet ditt. Husk at et finnes flere måter å løse utfordringene på.

 • Forventninger til tillitsvalgt

  Hva forventes av en tillitsvalgt?

  • Snakk med studentene i klassen, hva er de opptatt av?
  • Ta opp saker og informere din klasse
  • Snakke på vegne av klassen
  • Følg opp arbeid med utdanningskvalitet, be om resultater og møter, informere klassen.
  • Bidra til et godt sosialt miljø
  • Tillitsvalgt i klassen er medlem av Studentrådet (på instituttnivå)
  • Vær saklig

  Du er klassens kontakt overfor

  Hvilke saker kan dukke opp?

  • Spesifikke for sitt studium
  • Faglig
  • F.eks. timeplaner, pensum, forelesere, utdanningskvalitet, læringsmiljø
 • Rolle og ansvar for tillitsvalgt i klassen 

  • Samarbeide med emneansvarlig om planlegging,valg av evalueringsmetode, gjennomføring og oppsummering fra emneevalueringer.
  • Informere klassen om innholdet i emnerapportene.
  • Avtale gjennomføring av "klassens time" o.l.
  • Er det mangler i emnerapporten i forhold til de tilbakemeldinger studenten ga? Kommenter dette i eget felt i rapporten.
  • Har studentene klager på undervisning og veiledning som ikke blir fulgt opp? Send en skriftlig klage, se retningslinjer for håndtering av klager på undervisning og veiledning.
 • Utdanningskvalitet og studentenes ansvar og rolle

 • Saksgang og regler

  • Løs sakene på lavest mulig nivå (gå for eksempel direkte til faglærer).
  • Bruk de tillitsvalgte på det nivået som saken gjelder.
  • Følg tjenestevei hvis saken ikke kan løses på laveste nivå. Som oftest vil det si neste overordnede. Kjenner dere ikke tjenesteveien, ta kontakt med Studentenes fakultetsråd (studentråd) eller Studentparlamentet.
  • Dokumenter saken best mulig. Saklighet er en absolutt nødvendighet.
 • Verktøy for å jobbe med/løse saker

  • Emne, fag- og studieplaner er ”BIBELEN” for tillitsvalgte som jobber med faglige spørsmål.
  • Ta uformell kontakt med den/de det gjelder (også ansatte/ledelse) før en sender en sak den formelle tjenesteveien. I en god dialog løses to av tre saker før de blir formelle saker. Spør gjerne Studentenes fakultetsråd, eller Studentparlamentet.
  • Rammen for all aktivitet på universitetet er universitets- og høgskoleloven.