Droppe til innhold

Klassetillitsvalgt

Tillitsvalgt i klassen? Gratulerer med viktig verv! Her kan du registrere ditt verv slik at OsloMet og ditt studentråd får kalt deg inn til møter og konferanser. Du finner også hvilke oppgaver du har som tillitsvalgt og nyttige verktøy for vervet ditt.

Alle klassetillitsvalgte og varaer må registrere seg slik at at OsloMet og studentrådet ditt får kalt deg inn til møterog arrangementer.

Tidlig på høstsemesteret arrangerer OsloMet og Studentparlamentet en tillitsvalgtkonferanse. Alle klassetillitsvalgte og varaer på universitetet er invitert. På konferansen får du den nødvendige informasjonen du behøver for at du skal være klar for ditt nye verv. 

Verktøykassen er et hjelpemiddel for deg som er klassetillitsvalgt. Her finner du tips og triks til hvordan du kan løse eventuelle utfordringer du opplever i vervet ditt. Husk at et finnes flere måter å løse utfordringene på.

Hva forventes av en tillitsvalgt?

 • Snakk med studentene i klassen, hva er de opptatt av?
 • Ta opp saker og informere din klasse
 • Snakke på vegne av klassen
 • Følg opp arbeid med utdanningskvalitet, be om resultater og møter, informere klassen.
 • Bidra til et godt sosialt miljø
 • Tillitsvalgt i klassen er medlem av Studentrådet (på instituttnivå)
 • Vær saklig

Klassens kontakt overfor:

Type saker

 • Spesifikke for sitt studium
 • Faglig
 • F.eks. timeplaner, pensum, forelesere, utdanningskvalitet, læringsmiljø

Utdanningskvalitet

Studentenes rolle og ansvar i arbeidet med utdanningskvalitet

Rolle og ansvar for tillitsvalgt i klassen 

Samarbeide med emneansvarlig om planlegging,valg av evalueringsmetode, gjennomføring og oppsummering fra emneevalueringer.

Informere klassen om innholdet i emnerapportene.

Avtale gjennomføring av "klassens time" o.l.

Er det mangler i emnerapporten i forhold til de tilbakemeldinger studenten ga? Kommenter dette i eget felt i rapporten.

Har studentene klager på undervisning og veiledning som ikke blir fulgt opp? Send en skriftlig klage, se retningslinjer for håndtering av klager på undervisning og veiledning,

Saksgang og regler

 • Løs sakene på lavest mulig nivå (gå for eksempel direkte til faglærer).
 • Bruk de tillitsvalgte på det nivået som saken gjelder.
 • Følg tjenestevei hvis saken ikke kan løses på laveste nivå.Som oftest vil det si neste overordnede. Kjenner dere ikke tjenesteveien, ta kontakt med Studentenes fakultetsråd (studentråd) eller Studentparlamentet.
 • Dokumenter saken best mulig. Saklighet er en absolutt nødvendighet.

Verktøy for å jobbe med / løse saker

Studentparlamentets verktøykasse for tillitsvalgte

Emne, fag- og studieplaner er ”BIBELEN” for tillitsvalgte som jobber med faglige spørsmål.

Ta uformell kontakt med den/de det gjelder (også ansatte / ledelse) før en sender en sak den formelle tjenesteveien. I en god dialog løses to av tre saker før de blir formelle saker. Spør gjerne Studentenes fakultetsråd, eller Studentparlamentet.

Rammen for all aktivitet på universitetet er universitets- og høgskoleloven.

chatbot-portlet