Skip to Content

Student informationVidereutdanning - Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 2

Location:
Pilestredet, Oslo
Credits:
15
Term:
Fall 2019
Scope:
Deltid

Schedule

This schedule shows the schedule for the first year of study. Changes may occur. - Sign in to view your schedule.
Show common and group teaching separately

Semester overview

Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 2

Subject code:
PVUS7000
Credits:
15.0
Curriculum Subject plan Schedule

Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 2

Subject code:
PVUB7000
Credits:
15.0
Curriculum Subject plan Schedule
Program plan

Studiestart for nye studenter høst 2019 - Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 2

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium

Har du takket ja til studieplassen?  

Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du på SøknadsWeb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.  

Obligatorisk oppmøte torsdag 29. august  

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din. Se hvor og når du skal møte øverst på denne siden.  

  • Du som er tilknyttet skole, skal følge emnet som heter PVUS7000
  • Du som er tilknyttet barnehage, skal følge emnet som heter PVUB7000
  • Veibeskrivelse til Pilestredet 

Kan du ikke møte første studiedag?  

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Send en e-post til infosenter-lui@oslomet.no. E-posten må inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.  

Har du fullført sjekklista for nye studenter?  

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Sjekklisten for nye studenter finner du på våre sider om studiestart.  

Samlingsdatoer  

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under “timeplan” lenger oppe på siden. I tillegg avtaler hver gruppe møter med hverandre og med tildelt faglærer mellom samlingene.  

Pensum, program- og emneplaner  

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav og eksamensform. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.  

Pensumlistene dine vil du finne i lenker i semesteroversikten øverst på denne siden innen studiestart og i læringsplattformen Canvas etter at du har fått pinkode og brukernavn. Husk at du må semesterregistrere deg for å få tilgang til dine emner i Canvas.  

Emne 2 bygger på emne 1 og vi anbefaler at du før første samling repeterer både Nilssen (2017) og Østrem (2015) og deler i Lauvås og Handal (2014) som omhandler veiledningssløyfer. Dermed vil du få en god start til å sette i gang med arbeidskravene i emne 2 som er relatert til en (didaktisk) plan for et lengre veiledningsforløp.   

Resten av pensumet du trenger vil vi gjennomgå ved oppstart. 

Lurer du på noe?  

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden. 

Kontakt oss

chatbot-portlet