Skip to Content

Student informationVidereutdanning - Norsk 2 for 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Location:
Pilestredet, Oslo
Credits:
15+15
Term:
Spring 2019
Scope:
Deltid

Schedule

This schedule only shows the first year - log on to view your schedule.
Show common and group teaching separately

Semester overview

Norsk 2, trinn 1-7, emne 2

Subject code:
NORD6220
Credits:
15.0
Curriculum Subject plan Schedule
Program plan

Studiestart for nye studenter høst 2018 - Videreutdanning i Norsk 2, 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Velkommen til OsloMet - storbyuniversitetet og som student på Videreutdanning i Norsk 2, 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet).

Har du takket ja til studieplassen?

Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklista for nye studenter.

Første samlingsdatoer for studieåret 2018/2019

  • onsdag 29.08, 12.30-18.15 (rom finnes på Timeplan system over)
  • torsdag 30.08, 08.30-14.15 (rom finnes på Timeplan system over)

MERK!! På en av deres første samlinger vil det kommer en 2timers IKT-økt hvor Canvas og tekstbehandling står på programmet. Denne er enda ikke lagt inn i timeplanlenken over.  Rom for siste økt kommer etter hvert. 

All undervisning vil foregå på Campus Pilestredet

Alle samlingsdager for norsk 2, 1-7 trinn 2018/2019: Onsdager og torsdager

Uke 35: 29.08, 30.08
Uke 41: 10.10 , 11.10
Uke 45: 07.11 , 08.11
Uke 2: (2019) 09.01 , 10.01
Uke 6: 06.02 , 07.02
Uke 11:  13.03 , 14.03

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Send en e-post til infosenter-lui@oslomet.no. E-posten skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Forberedelser:

I litteraturdelen skal vi begynne med introduksjon til studiet av barnelitteratur (Hva skal barna lese? Litteraturdidaktikk) og barnelitteraturens begynnelse i Norge. I sommer kan du gjerne kose deg med å lese det som regnes som den første originale, norske barneboka: Jørgen Moes I brønden og i tjernet (1851). Boka er kommet ut i mange utgaver, og bør være grei å få tak i på biblioteket. Før samlingens andre dag er det også fint om du får lest Mauritz Hansens lille fortelling: «Lille Alvhilde» (1829). Den står i litteraturkompendiet, der en del av litteraturpensumet er samlet: artikler, fortellinger, noveller og dikt. (Kompendiet heter KFK Norsk 2 1-7. Litteratur).

For deg som ønsker å lese mer av primærlitteraturen i sommer, kan vi tipse om at på de to påfølgende samlingene er temaet litterære klassikere på barnetrinnet: Bjørnstjerne Bjørnsons Synnøve Solbakken (1857/2007) (NB: Hvis du vil kjøpe boka, kjøp helst 2007- utgaven fra Vigmostad & Bjørke.), Henrik Ibsens Peer Gynt (1867/2009) (NB: Kjøp helst 2009-utgaven fra Vigmostad & Bjørke.),  S.C. Lewis Løven, heksa og klesskapet (1950/2003) og Astrid Lindgrens Brødrene Løvehjerte (1973). 

Etter jul skal vi ha om samtidslitteratur for barn og unge, med vekt på bildebøker, tegneserier og film. Her vil det kunne komme endringer i forhold til titlene som står på pensumlisten i fagplanen (under «til dømes», altså kan de endres), så vent med å kjøpe inn disse.

I språkdelen: vil noen sentrale emner på den første samlingen være: Skriving og skriveopplæring, norskfaget i et historisk perspektiv og elevtekstanalyse. Hvis du vil forberede deg til samlingen, kan du begynne å lese noen av pensumbøkene som er knyttet til disse emnene, som: 

  • Skjelbred, Dagrun (2010). Fra Fadervår til Facebook. Skolens lese- og skriveopplæring i et historisk lys. Bergen: Fagbokforlaget 
  • Skjong, Synnøve og Tone Senje 2005. Elevfortellinger. Analyse og vurdering. Oslo: Cappelen.

En del av pensum i språk er samlet i et kompendium som er å få kjøpt i bokhandelen Akademika, som ligger på campus. (Kompendiet heter KFK Norsk 2 1-7. Språk). Der kan du også få kjøpt den andre pensumlitteraturen. Den kan også bestilles gjennom en lokal bokhandel. Ta også med en utskrift av fagplanen og pensumlisten som du finner på nettet.

Lærere

Lærerne på kurset er Ingri Dommersnes Jølbo og Åse Marie Ommundsen. Ingri har ansvar for de språklige emnene, mens Åse Marie har ansvar for de litterære. Vi vil komme tilbake til arbeidsformene på første samling. 

Eksamensadato

 

Kontakt oss