Eksamensformer | Eksamen - Student

Eksamensformer

Eksamensformer

Hvilken eksamensform som gjelder for deg, avhenger av hvilket emne du tar. Ved OsloMet benyttes både skoleeksamener og hjemmeeksamener.

I tillegg til tradisjonell eksamen med penn og papir, gjennomføres stadig flere eksamener digitalt. Per i dag bruker OsloMet det digitale eksamenssystemet Inspera. Du finner mer informasjon om digital eksamen under henholdsvis "Skoleeksamen ved OsloMet" og "Hjemmeeksamen ved OsloMet":

Trenger du hjelp med følgende, kontakter du fakultetet ditt:

Eksamenskontroret svarer på: