Eksamensformer | Eksamen - Student

Eksamensformer

Eksamensformer

Hvilken eksamensform som gjelder for deg, avhenger av hvilket emne du tar. Ved OsloMet benyttes både skoleeksamener og hjemmeeksamener.

I tillegg til tradisjonell eksamen med penn og papir, gjennomføres stadig flere eksamener digitalt. Per i dag bruker OsloMet det digitale eksamenssystemet Inspera. Du finner mer informasjon om digital eksamen under henholdsvis "Skoleeksamen ved OsloMet" og "Hjemmeeksamen ved OsloMet":

Trenger du hjelp med følgende, kontakter du fakultetet ditt:

  • Oppmelding til og avmelding fra eksamen
  • Muntlig og praktisk eksamen
  • Sykdom under eksamen
  • Sensur
  • Begrunnelse og klage på karakter
  • Karakterutskrift og vitnemål
  • Tilrettelegging av studiehverdagen
  • Spørsmål knyttet til brukerstøtte vedrørende innlevering av eksamen i Inspera
  • Henvendelser til fakultetet ditt gjør du via kontaktskjema
  • Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis helseopplysninger.

Eksamenskontroret svarer på: