Droppe til innhold

Eksamensformer

Hvilken eksamensform som gjelder for deg, avhenger av hvilket emne du tar. Ved OsloMet benyttes både skoleeksamener og hjemmeeksamener.

I tillegg til tradisjonell eksamen med penn og papir, gjennomføres stadig flere eksamener digitalt. Per i dag bruker OsloMet to ulike digitale eksamenssystemer; Canvas og Inspera. Du finner mer informasjon om digital eksamen under henholdsvis "Skoleeksamen ved OsloMet" og "Hjemmeeksamen ved OsloMet":

Veiledning til digital skoleeksamen i Inspera

 

  • Muntlig og praktisk eksamen ved OsloMet. Muntlig og praktisk eksamen arrangeres av ditt fakultet. Informasjon om og veiledning til muntlig og praktisk eksamen gis normalt ved undervisning. Kontakt ditt fakultet hvis du har spørsmål vedrørende disse eksamensformene.
  • Privatisteksamen ved OsloMet.

Eksamenskontoret Pilestredet

Eksamenskontoret Pilestredet

Telefon :
67 23 50 10
E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet 46, 1. etasje.
Postadresse :
OsloMet – storbyuniversitetet, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer. Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tidspunkt/Åpningstid :
Eksamenskontoret i P46 er bemannet alle hverdager utenom onsdager, 09.00-12.00, Telefon og e-post: man. - fre. kl. 09.00 - 15.00.

Sykmelding for eksamen leveres til ditt fakultet.

Servicetorget Kjeller