Droppe til innhold

Eksamensformer

Hvilken eksamensform som gjelder for deg, avhenger av hvilket emne du tar. Ved OsloMet benyttes både skoleeksamener og hjemmeeksamener.

I tillegg til tradisjonell eksamen med penn og papir, gjennomføres stadig flere eksamener digitalt. Per i dag bruker OsloMet to ulike digitale eksamenssystemer; Canvas og Inspera. Du finner mer informasjon om digital eksamen under henholdsvis "Skoleeksamen ved OsloMet" og "Hjemmeeksamen ved OsloMet":

Veiledning til digital skoleeksamen i Inspera

 

  • Muntlig og praktisk eksamen ved OsloMet. Muntlig og praktisk eksamen arrangeres av ditt fakultet. Informasjon om og veiledning til muntlig og praktisk eksamen gis normalt ved undervisning. Kontakt ditt fakultet hvis du har spørsmål vedrørende disse eksamensformene.
  • Privatisteksamen ved OsloMet.

Eksamenskontoret Pilestredet

Eksamenskontoret Pilestredet

Telefon :
67 23 50 10
E-post :
Postadresse :
OsloMet – storbyuniversitetet, Seksjon for opptak og vurdering. Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tidspunkt/Åpningstid :
Eksamenskontoret er tilgjengelig på e-post. Telefonen er stengt inntil videre.

Sykmelding for eksamen, klage på karakter og søknad om tilrettelegging leveres til ditt fakultet.

Servicetorget Kjeller

Servicetorget er stengt inn til videre grunnet Corona epidemien. Ved behov for kontakt, bruk epost eller kontaktskjema (oslomet.no/om/kontakt).

chatbot-portlet