Privatist | Eksamen - Student

Privatist

Privatist

Informasjon til deg som ønsker å ta en eksamen som privatist.

Du må kontakte det fakultetet som tilbyr studiet, emnet eller eksamenen for å høre om det er mulig å ta den aktuelle eksamenen som privatist. En del eksamener er det ikke mulig å ta som privatist fordi de krever obligatorisk undervisning eller praksis. Det er også viktig å huske på at privatister normalt ikke har tilgang til universitetets IT-ressurser.

Informasjon om søknadsfrist og søknadsrutine får du også ved å kontakte fakultetet som tilbyr studiet, emnet eller eksamenen. Fakultetene HV, SAM og LUI har lagt ut informasjon for privatister, som du kan lese om ved å klikke på lenkene nederst på siden.

Vi anbefaler at du setter deg godt inn i OsloMets regelverk for privatister før du velger å ta en eksamen som privatist.

Les også om hva det innebærer å være privatist (lovdata.no) og hvilke rettigheter og plikter (lovdata.no) du har.

Tilleggsinformasjon fra fakultetene