Videreutdanning - Digital kompetanse for lærere - heltid over ett semester (nettbasert) - Student

Studieoversikt Offentlig

Videreutdanning - Digital kompetanse for lærere - heltid over ett semester (nettbasert) Studieinformasjon

Studiested
Nettbasert
Studiepoeng
30
Kull/termin
Høst 2023
Omfang
Heltid/nettbasert

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.
For Digital kompetanse for lærere er all undervisning nettbasert og har ingen faste undervisningsdatoer. Sjekk Canvas for moduler.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Programplan

Nyhet

Studiestart for nye studenter vår 2023 - Digital kompetanse for lærere, heltid

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium. 

Undervisning 

Studiet er nettbasert og delt i 4 moduler. Arbeidet med studiet er basert på at du som student går gjennom ressursene, leser relevant pensumlitteratur og jobber med øvingsoppgavene i tilknytning til hver modul. 

Det er ikke obligatorisk oppmøte på dette studiet.  

Husk å takke ja til studieplass 

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Søknadsweb så fort som mulig og endre svaret ditt til nei. 

Sjekkliste for nye studenter 

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart. 

Tilgang til OsloMet sine systemer 

Du får tilsendt informasjon om aktivering av IT-konto i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet. 

Etter du har fått dette må du aktivere IT-kontoen. Senest 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag. 

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Kontakt oss