Møteplan for praksis ved barnehagelærerutdanningen 2023-2024 - Student

Statisk artikkel

Møteplan for praksis i barnehagelærerutdanningen 2023-2024

Møteplan for samarbeidet mellom praksisbarnehager og OsloMet studieåret 2023-24.
 • BLH23 (BLHP1ÅR) – 1. studieår heltid

  Praksisstudiene i 1. år har et omfang på 40 dager, 20 dager høst og 20 dager vår. Høst: mandag 9. oktober - fredag 3. november. Vår: tirsdag 2. april - mandag 29. april. 

  Uke 39, 2023 - Samarbeids- og vurderingmøte del 1

  • Torsdag 28. september kl. 12:45-15:45
  • Pilestredet 35, auditorium PH131
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: praksislærere, emneansvarlig, praksisadministrasjonen

  Uke 38-40, 2023 - Førpraksismøte

  Innen fredag 6. oktober i uke 40. Se "Informasjon om møter og arrangementer knyttet til praksis" nest nederst i møteplanen.

  • Sted: i barnehagene
  • Ansvarlig: styrer, men møtet kan delegeres til praksislærer
  • Deltakere: studenter, praksislærer og eventuelt styrer

  Uke 44, 2023 - Midtveisvurdering

  Midtveisvurderingen holders den 20. gjennomførte praksisdagen. Meldingen oppbevares i barnehagen. Studenten får en kopi.

  • Fredag 3. november. Seneste dato hvis studenten ikke har fravær.
  • Sted: i barnehagen
  • Ansvarlig: praksislærer
  • Deltakere: student og praksislærer

  Uke 44, 2023 - Fare for ikke bestått praksis

  Så snart praksislærer er i tvil om en student kan vurderes til bestått praksis, må praksisadministrasjonen kontaktes: praksis-lui@oslomet.no En faglig veileder fra OsloMet tar kontakt med praksislærer og avtaler tid for fare-for-samtale. Praksislærer fyller ut varslingsskjemaet "Melding om fare for ikke bestått praksis" i forkant av samtalen. Se "Råd ved utfylling av fare-for-melding" (lenke til nettside)

  • Sted: i barnehagen. Meldingen sendes via nettskjema til OsloMet - ta kontakt for lenke. Studenten skal ha originalen.
  • Ansvarlig: praksislærer, i samarbeid med styrer
  • Deltakere: student, praksislærer og en pedagogikklærer/faglig veileder fra OsloMet. Det er ønskelig at styrer deltar hvis mulig.

  Uke 12, 2024 - Samarbeids- og vurderingsmøte del 2

  • Torsdag 21. mars kl. 12:45-15:45
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: praksislærere, emneansvarlig, praksisadministrasjonen

  Uke 18, 2024 - Evaluering av praksis 1. heltid

  • Torsdag 2. mai kl. 14.00-15.45.
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: Praksislærere, emneansvarlig, praksisadministrasjonen

   

 • BLH22 (BLHP2000) - 2. studieår heltid

  Praksisstudiene i 2. år har et omfang på 35 dager, 20 dager i høstsemesteret, og 15 dager i vårsemesteret. Høst: mandag 13. november - fredag 8. desember. Vår: mandag 8. januar - fredag 26. januar.

  Uke 44, 2023 - Samarbeids- og vurderingsmøte

  • Torsdag 2. november kl. 12:45-15:45
  • Pilestredet 35, auditorium PH131
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: praksislærere, emneansvarlig, praksisadministrasjonen

  Uke 43-45, 2023 - Førpraksismøte

  Innen fredag 10. november i uke 45. Se "Informasjon om møter og arrangementer knyttet til praksis" nest nederst i møteplanen.

  • Sted: i barnehagene
  • Ansvarlig: styrer, men møtet kan delegeres til praksislærer
  • Deltakere: studenter, praksislærer og eventuelt styrer

  Uke 49, 2023 - Midtveisvurdering

  Midtveisvurderingen skal gis den 18. gjennomførte praksisdagen. Meldingen beholdes i barnehagen. Studenten får en kopi.

  • Onsdag 6. desember. Seneste dato hvis studenten ikke har fravær.
  • Sted: i barnehagen
  • Ansvarlig: praksislærer
  • Deltakere: student og praksislærer

  Uke 49, 2023 - Fare for ikke bestått praksis

  Så snart praksislærer er i tvil om en student kan vurderes til bestått praksis, må praksisadministrasjonen kontaktes: praksis-lui@oslomet.no En faglig veileder fra OsloMet tar kontakt med praksislærer og avtaler tid for fare-for-samtale. Praksislærer fyller ut varslingsskjemaet "Melding om fare for ikke bestått praksis" i forkant av samtalen. Se "Råd ved utfylling av fare-for-melding" (lenke til nettside)

  • Sted: i barnehagen. Meldingen sendes via nettskjema til OsloMet - ta kontakt for lenke. Studenten skal ha originalen.
  • Ansvarlig: praksislærer, i samarbeid med styrer
  • Deltakere: student, praksislærer og en pedagogikklærer/faglig veileder fra OsloMet. Det er ønskelig at styrer deltar hvis mulig.
 • BLH21 (BLHP3000) - 3. år heltid

  Praksisstudiene har et omfang på 25 dager i vårsemesteret: 10 dager fra mandag 5. februar – fredag 16. februar, og 15 dager fra mandag 26. februar – fredag 15. mars. NB! Det er ikke praksis i skolens vinterferieuke – uke 8.

  Uke 4, 2024 - Samarbeids- og vurderingsmøte

  • Torsdag 25. januar kl. 12:45-15:45
  • Møtet holdes fysisk på OsloMet. Auditorium kommer.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: praksislærere, emneansvarlig, praksisadministrasjonen

  Uke 3-5, 2024 - Førpraksismøte

  Innen fredag 2. februar uke 5. Se "Informasjon om møter og arrangementer knyttet til praksis" nest nederst i møteplanen.

  • Sted: i barnehagene
  • Ansvarlig: styrer, men møtet kan delegeres til praksislærer
  • Deltakere: studenter, praksislærer og eventuelt styrer

  Uke 9, 2024 - Midtveisvurdering

  Midtveisvurdering gis 13. gjennomførte praksisdag. Meldingen oppbevares i barnehagen. Studenten får en kopi.

  • Onsdag 28. februar. Seneste dato hvis studenten ikke har fravær.
  • Sted: i barnehagen
  • Ansvarlig: praksislærer
  • Deltakere: student og praksislærer

  Uke 9, 2024 - Fare for ikke bestått praksis

  Så snart praksislærer er i tvil om en student kan vurderes til bestått praksis, må praksisadministrasjonen kontaktes: praksis-lui@oslomet.no En faglig veileder fra OsloMet tar kontakt med praksislærer og avtaler tid for fare-for-samtale. Praksislærer fyller ut varslingsskjemaet "Melding om fare for ikke bestått praksis" i forkant av samtalen. Se "Råd ved utfylling av fare-for-melding" (lenke til nettside)

  • Sted: i barnehagen. Meldingen sendes via nettskjema til OsloMet - ta kontakt for lenke. Studenten skal ha originalen.
  • Ansvarlig: praksislærer, i samarbeid med styrer
  • Deltakere: student, praksislærer og en pedagogikklærer/faglig veileder fra OsloMet. Det er ønskelig at styrer deltar hvis mulig.
 • ABLU23 (BLAP1000) - 1. studieår arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, praksis i ekstern barnehage

  Praksisstudiet i ekstern barnehage har et omfang på 30 dager, 15 dager høst og 15 dager vår. Høst: mandag 13. november - fredag 1. desember. Vår: mandag 4. mars - fredag 22. mars

  Uke 44 - Samarbeids- og vurderingsmøte del 1, samt førpraksismøte

  Studentene er med på møtet som del av sin praksisforberedelse. Siste del av møtet settes av til førpraksismøte mellom studenter og praksislærere. Se informasjon om innhold på førpraksismøtet nest nederst i møteplanen, under "Informasjon om møter og arrangementer knyttet til praksis."

  • Torsdag 2. november kl. 12:45-15:45
  • Sted: Pilestredet 48, S642
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis 
  • Deltakere: praksislærere, studenter, emneansvarlig, faglærere, praksisadministrasjonen

  Uke 44-45 - Førpraksismøte i den enkelte praksisbarnehagen

  • Hvis student og praksislærer ikke fikk gjennomført førpraksismøtet som del av samarbeidsmøtet, må det avtales ny tid for dette. Førpraksismøtet må i så fall holdes innen fredag 10. november. Studentens selvpresentasjon og forventningsavtale gjennomgås.
  • Sted: I praksisbarnehagen
  • Ansvarlig: Styrer, men møtet kan delegeres til praksislærer
  • Deltakere: student og praksislærer, evt. styrer

  Uke 48 - Midtveisvurdering

  Midtveisvurdering gis den 15. gjennomførte praksisdagen. Meldingen oppbevares i barnehagen. Studenten får en kopi.

  • Fredag 1. desember. Dette er seneste dato hvis studenten ikke har fravær.
  • Sted: I praksisbarnehagen
  • Ansvarlig: Praksislærer
  • Deltakere: student og praksislærer

  Uke 48, 2023 - Fare for ikke bestått praksis

  Så snart praksislærer er i tvil om en student kan vurderes til bestått praksis, må praksisadministrasjonen kontaktes: praksis-lui@oslomet.no En faglig veileder fra OsloMet tar kontakt med praksislærer og avtaler tid for fare-for-samtale. Praksislærer fyller ut varslingsskjemaet "Melding om fare for ikke bestått praksis" i forkant av samtalen. Se "Råd ved utfylling av fare-for-melding" (lenke til nettside)

  • Sted: i barnehagen. Meldingen sendes via nettskjema til OsloMet - ta kontakt for lenke. Studenten skal ha originalen.
  • Ansvarlig: praksislærer, i samarbeid med styrer
  • Deltakere: student, praksislærer og en pedagogikklærer/faglig veileder fra OsloMet. Det er ønskelig at styrer deltar hvis mulig.

  Uke 9 - Samarbeids- og vurderingsmøte del 2

  • Torsdag 29. februar kl. 12:45-15:45
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis.
  • Deltakere: praksislærer, studenter, emneansvarlig, faglærere, praksisadministrasjonen 
 • ABLU22 (BLAP2000) - 2. studieår arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, praksis i ekstern barnehage

  Praksisstudiet i ekstern barnehage har et omfang på 25 dager, 15 dager høst og 10 dager vår. Høst: mandag 16. oktober - fredag 3. november. Vår: mandag 26. februar - fredag 8. mars.

  Uke 39, 2023 - Samarbeids- og vurderingsmøte del 1, samt førpraksismøte

  Studentene er med på møtet som del av sin praksisforberedelse. Siste del av møtet settes av til førpraksismøte mellom studenter og praksislærere. Se informasjon om innhold på førpraksismøtet nest nederst i møteplanen, under "Informasjon om møter og arrangementer knyttet til praksis."

  • Torsdag 28. september kl. 12:45-15:45
  • Sted: På OsloMet. Rom/auditorium sendes ut i innkallingen.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis 
  • Deltakere: praksislærere, studenter, emneansvarlig, faglærere, praksisadministrasjonen

  Uke 41, 2023 - Førpraksismøte i den enkelte praksisbarnehagen

  Hvis student og praksislærer ikke fikk gjennomført førpraksismøtet som del av samarbeidsmøtet, må det avtales ny tid for dette. Førpraksismøtet må i så fall holdes innen fredag 13. oktober. Studentens selvpresentasjon og forventningsavtale gjennomgås.

  • Sted: I praksisbarnehagen
  • Ansvarlig: Styrer, men møtet kan delegeres til praksislærer
  • Deltakere: student og praksislærer, evt. styrer

  Uke 44, 2023- Midtveisvurdering

  Midtveisvurdering gis den 13. gjennomførte praksisdagen. Meldingen oppbevares i barnehagen. Studenten får en kopi.

  • Onsdag 1. november. Dette er seneste dato hvis studenten ikke har fravær.
  • Sted: I praksisbarnehagen
  • Ansvarlig: Praksislærer
  • Deltakere: student og praksislærer

  Uke 44, 2023 - Fare for ikke bestått praksis

  Så snart praksislærer er i tvil om en student kan vurderes til bestått praksis, må praksisadministrasjonen kontaktes: praksis-lui@oslomet.no En faglig veileder fra OsloMet tar kontakt med praksislærer og avtaler tid for fare-for-samtale. Praksislærer fyller ut varslingsskjemaet "Melding om fare for ikke bestått praksis" i forkant av samtalen. Se "Råd ved utfylling av fare-for-melding" (lenke til nettside)

  • Sted: i barnehagen. Meldingen sendes via nettskjema til OsloMet - ta kontakt for lenke. Studenten skal ha originalen.
  • Ansvarlig: praksislærer, i samarbeid med styrer
  • Deltakere: student, praksislærer og en pedagogikklærer/faglig veileder fra OsloMet. Det er ønskelig at styrer deltar hvis mulig.

  Uke 6, 2024 - Samarbeids- og vurderingsmøte del 2

  • Torsdag 8. februar kl. 12:45-15:45
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis.
  • Deltakere: praksislærer, studenter, emneansvarlig, faglærere, praksisadministrasjonen 
 • ABLU21 (BLAPE3001) - 3. studieår arbeidsplassbasert, praksis eget arbeidssted

  Praksisstudiet på eget arbeidssted har et omfang på 35 dager, 15 dager høst og 20 dager vår. Høst: mandag 20. november - fredag 8. desember. Vår: mandag 26. februar - fredag 22. mars. Praksis på eget arbeidssted er på fulltid, 5 dager i uken.

  Uke 45, 2023 - Samarbeids- og vurderingsmøte del 1

  • Torsdag 9. november kl. 12:45-15:45
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: mentorer, studenter, emneansvarlig, faglærere, praksisadministrasjonen

  Uke 7, 2024 - Samarbeids- og vurderingsmøte del 2

  • Torsdag 15. februar kl. 12:45-15:45
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: mentorer, studenter, emneansvarlig, faglærere, praksisadministrasjonen

  Uke 9, 2024 - Midtveisvurdering

  Midtveisvurdering gjennomføres av profesjonsveileder i samarbeid med mentor ca. halvveis i praksisperioden, rundt 28. februar. Profesjonsveileder setter opp tider for midtveisvurdering med den enkelte student og mentor. Studenten har ansvar for å videreformidle møtetid og dato til sin mentor.

  Uke 9, 2024 - Fare for ikke bestått praksis

  Så snart mentor og/eller profesjonsveieleder er i tvil om en student kan vurderes til bestått praksis, må praksisadministrasjonen kontaktes: praksis-lui@oslomet.no En faglig veileder fra OsloMet, eventuelt profesjonsveilederen, tar kontakt med mentor og avtaler tid for fare-for-samtale. Profesjonsveileder og mentor fyller ut varslingsskjemaet "Melding om fare for ikke bestått praksis" i forkant av samtalen. Se "Råd ved utfylling av fare-for-melding" (lenke til nettside)

  • Sted: i barnehagen. Meldingen sendes via nettskjema til OsloMet - ta kontakt for lenke. Studenten skal ha originalen.
  • Ansvarlig: profesjonsveileder, i dialog med mentor og styrer i barnehagen
  • Deltakere: student, mentor, profesjonsveileder og en representant fra oppfølgingstreamet for fare-for-saker. Det er ønskelig at styrer deltar hvis mulig.
 • BLD23 (BLDPE1000) - 1 studieår samlings- og nettbasert utdanning (deltid), praksis eget arbeidssted

  Praksisstudiene på eget arbeidssted har et omfang på 15 dager i høstsemesteret, i tidsrommet ondag 18. oktober - fredag 17. november. Praksis på eget arbeidssted gjennomføres tre dager i uken, onsdag-fredag, og samlinger gjennomføres som vanlig på mandager og tirsdager.

  Uke 38, 2023 - Samabeids- og vurderingsmøte

  • Tirsdag 19. september kl. 12:45-15:45
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut med innkallingen.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: mentor, studenter, emneandsvarlig, faglærere, praksisadministrasjonen

  Uke 45, 2023 - Midtveisvurdering

  Midtveisvurdering gjennomføres av profesjonsveileder i samarbeid med mentor ca. halvveis i praksisperioden. Profesjonsveileder setter opp tider for midtveisvurdering med den enkelte student og mentor. Studenten har ansvar for å videreformidle møtetid og dato til sin mentor.

  Uke 45, 2023 - Fare for ikke bestått praksis

  Så snart mentor og/eller profesjonsveieleder er i tvil om en student kan vurderes til bestått praksis, må praksisadministrasjonen kontaktes: praksis-lui@oslomet.no En faglig veileder fra OsloMet, eventuelt profesjonsveilederen, tar kontakt med mentor og avtaler tid for fare-for-samtale. Profesjonsveileder og mentor fyller ut varslingsskjemaet "Melding om fare for ikke bestått praksis" i forkant av samtalen. Se "Råd ved utfylling av fare-for-melding" (lenke til nettside)

  • Sted: i barnehagen. Meldingen sendes via nettskjema til OsloMet - ta kontakt for lenke. Studenten skal ha originalen.
  • Ansvarlig: profesjonsveileder, i dialog med mentor og styrer i barnehagen
  • Deltakere: student, mentor, profesjonsveileder og en representant fra oppfølgingstreamet for fare-for-saker. Det er ønskelig at styrer deltar hvis mulig.
 • BLD23 (BLDP1000) - 1. studieår samlings- og nettbasert utdanning (deltid), praksis i ekstern barnehage

  Praksisstudiet i ekstern barnehage har et omfang på 20 dager i vårsemesteret, fra mandag 26. februar - fredag 22. mars. NB! Praksis i ekstern barnehage er på fulltid, 5 dager i uken.

  Uke 7, 2024 - Samarbeids- og vurderingsmøte

  • Tirsdag 13. februar kl. 12:45-15:45
  • Møtet holdes fysisk på OsloMet. Auditorium kommer.
  • Første del av møtet er kun for praksislærere, før studentene kommer med.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: praksislærere, studenter, emneansvarlig, faglærere, praksisadministrasjonen

  Uke 10, 2024 - Midtveisvurdering

  • Fredag 8. mars: seneste dato hvis studenten ikke har fravær.
  • Sted: i barnehagen
  • Ansvarlig: praksislærer
  • Deltakere: student og praksislærer

  Uke 10, 2024 - Fare for ikke bestått praksis

  Så snart praksislærer er i tvil om en student kan vurderes til bestått praksis, må praksisadministrasjonen kontaktes: praksis-lui@oslomet.no En faglig veileder fra OsloMet tar kontakt med praksislærer og avtaler tid for fare-for-samtale. Praksislærer fyller ut varslingsskjemaet "Melding om fare for ikke bestått praksis" i forkant av samtalen. Se "Råd ved utfylling av fare-for-melding" (lenke til nettside)

  • Sted: i barnehagen. Meldingen sendes via nettskjema til OsloMet - ta kontakt for lenke. Studenten skal ha originalen.
  • Ansvarlig: praksislærer, i samarbeid med styrer
  • Deltakere: student, praksislærer og en pedagogikklærer/faglig veileder fra OsloMet. Det er ønskelig at styrer deltar hvis mulig.
 • BLD22 (BLDP2000) - 2. studieår samlings- og nettbasert utdanning (deltid), praksis i ekstern barnehage

  Praksisstudiet i ekstern barnehage har et omfang på 20 dager i høstsemesteret, fra mandag 9. oktober - fredag 3. november. NB! Praksis i ekstern barnehage er på fulltid, 5 dager i uken.

  Uke 39, 2023 - Samarbeids- og vurderingsmøte

  Studentene er med på møtet som del av sin praksisforberedelse. Siste del av møtet settes av til førpraksismøte mellom studenter og praksislærere. Se informasjon om innhold på førpraksismøtet nest nederst i møteplanen, under "Informasjon om møter og arrangementer knyttet til praksis."

  • Tirsdag 26. september kl. 12:45-16:45
  • Møtet holdes fysisk på OsloMet: Pilestredet 32, rom N020.025. 
  • Første del av møtet er kun for praksislærere, før studentene kommer med.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: praksislærere, studenter, emneansvarlig, faglærere, praksisadministrasjonen

  Uke 39-40, 2023 - Førpraksismøte i den enkelte barnehage

  • Hvis student og praksislærer ikke fikk gjennomført førpraksismøtet som del av samarbeidsmøtet, må det avtales ny tid for dette. Førpraksismøtet må i så fall holdes innen fredag 6. oktober. Studentens selvpresentasjon og forventningsavtale gjennomgås.
  • Sted: I praksisbarnehagen
  • Ansvarlig: Styrer, men møtet kan delegeres til praksislærer
  • Deltakere: student og praksislærer, evt. styrer

  Uke 42, 2023 - Midtveisvurdering

  • Fredag 20. oktober: seneste dato hvis studenten ikke har fravær.
  • Sted: i barnehagen
  • Ansvarlig: praksislærer
  • Deltakere: student og praksislærer

  Uke 42, 2023 - Fare for ikke bestått praksis

  Så snart praksislærer er i tvil om en student kan vurderes til bestått praksis, må praksisadministrasjonen kontaktes: praksis-lui@oslomet.no En faglig veileder fra OsloMet tar kontakt med praksislærer og avtaler tid for fare-for-samtale. Praksislærer fyller ut varslingsskjemaet "Melding om fare for ikke bestått praksis" i forkant av samtalen. Se "Råd ved utfylling av fare-for-melding" (lenke til nettside)

  • Sted: i barnehagen. Meldingen sendes via nettskjema til OsloMet - ta kontakt for lenke. Studenten skal ha originalen.
  • Ansvarlig: praksislærer, i samarbeid med styrer
  • Deltakere: student, praksislærer og en pedagogikklærer/faglig veileder fra OsloMet. Det er ønskelig at styrer deltar hvis mulig.
 • BLD22 (BLDPE2000) - 2. studieår samlings- og nettbasert utdanning, praksis eget arbeidssted

  Praksisstudier på eget arbeidssted har et omfang på 15 dager i vårsemesteret i tidsrommet onsdag 28. februar - fredag 5. april. Praksis på eget arbeidssted gjennomføres tre dager i uken, onsdag-fredag, og samlinger gjennomføres som vanlig på mandager og tirsdager.

  Uke 6, 2024 - Samarbeids- og vurderingsmøte

  • Tirsdag 6. februar kl. 12:45-15:45
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut med innkallingen.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: mentor, studenter, emneandsvarlig, faglærere, praksisadministrasjonen

  Uke 11, 2024 - Midtveisvurdering

  Midtveisvurdering gjennomføres av profesjonsveileder i samarbeid med mentor ca. halvveis i praksisperioden. Profesjonsveileder setter opp tider for midtveisvurdering med den enkelte student og mentor. Studenten har ansvar for å videreformidle møtetid og dato til sin mentor.

  Uke 11, 2024 - Fare for ikke bestått praksis

  Så snart mentor og/eller profesjonsveieleder er i tvil om en student kan vurderes til bestått praksis, må praksisadministrasjonen kontaktes: praksis-lui@oslomet.no En faglig veileder fra OsloMet, eventuelt profesjonsveilederen, tar kontakt med mentor og avtaler tid for fare-for-samtale. Profesjonsveileder og mentor fyller ut varslingsskjemaet "Melding om fare for ikke bestått praksis" i forkant av samtalen. Se "Råd ved utfylling av fare-for-melding" (lenke til nettside)

  • Sted: i barnehagen. Meldingen sendes via nettskjema til OsloMet - ta kontakt for lenke. Studenten skal ha originalen.
  • Ansvarlig: profesjonsveileder, i dialog med mentor og styrer i barnehagen
  • Deltakere: student, mentor, profesjonsveileder og en representant fra oppfølgingstreamet for fare-for-saker. Det er ønskelig at styrer deltar hvis mulig.

   

 • BLD21 (BLDPE3000) - 3. studieår samlings- og nettbasert utdanning, praksis eget arbeidssted

  Praksisstudier på eget arbeidssted har et omfang på 30 dager, fordelt på 15 dager høst og 15 dager vår. Høstsemester: onsdag 1. november - fredag 1. desember. Vårsemester: onsdag 3. april - onsdag 8. mai. Praksis på eget arbeidssted  gjennomføres tre dager i uken, onsdag-fredag, og samlinger gjennomføres som vanlig på mandager og tirsdager.

  Uke 42, 2023 - Samarbeids- og vurderingsmøte del 1

  • Tirsdag 17. oktober kl. 12.45-15.45
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvar: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlig, mentor, studenter, praksisadministrasjonen

  Uke 48, 2023 - Midtveisvurdering 

  Midtveisvurdering gjennomføres av profesjonsveileder i samarbeid med mentor ca. halvveis i praksisperioden. Profesjonsveileder setter opp tider for midtveisvurdering med den enkelte student og mentor. Studenten har ansvar for å videreformidle møtetid og dato til sin mentor.

  Uke 48, 2023 - Fare for ikke bestått praksis

  Så snart mentor og/eller profesjonsveieleder er i tvil om en student kan vurderes til bestått praksis, må praksisadministrasjonen kontaktes: praksis-lui@oslomet.no En faglig veileder fra OsloMet, eventuelt profesjonsveilederen, tar kontakt med mentor og avtaler tid for fare-for-samtale. Profesjonsveileder og mentor fyller ut varslingsskjemaet "Melding om fare for ikke bestått praksis" i forkant av samtalen. Se "Råd ved utfylling av fare-for-melding" (lenke til nettside)

  • Sted: i barnehagen. Meldingen sendes via nettskjema til OsloMet - ta kontakt for lenke. Studenten skal ha originalen.
  • Ansvarlig: profesjonsveileder, i dialog med mentor og styrer i barnehagen
  • Deltakere: student, mentor, profesjonsveileder og en representant fra oppfølgingstreamet for fare-for-saker. Det er ønskelig at styrer deltar hvis mulig.

  Uke 12, 2024 - Samarbeids- og vurderingsmøte del 2

  • Tirsdag 19. mars kl. 12.45-15.45.
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvar: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlig, mentor, studenter, praksisadministrasjonen
 • M1GLU22 (M1GP2000) - 2. studieår grunnskolelærerutdanningen

  Grunnskolelærerstudenter i 2 studieår 1-7, skal ha praksis i barnehage som del av temaet overgang barnehage-skole. Praksisperioden har et omfang på 5 dager fra og med mandag 11. september - fredag 15. september. 

  Uke 35, 2023 - Samarbeids- og vurderingsmøte

  • Torsdag 31. august kl. 13:30-15:30
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Praksiskoordinator ved grunnskolelærerutdanningen (GFU)
  • Deltakere: praksislærere, studenter, praksiskoordinator, faglærere, praksisadministrasjonen
 • Innføringskurs for nye praksislærere

  Alle nye praksislæreer skal gjennomføre dette kurset. Det er det samme kurset som tilbys begge kursdager, så du melder deg kun på en av dagene. Hvis du ikke gjennomfører kurset, får du ikke ta imot studenter dette studieåret. Vi oppfordrer nye styrere til å delta, og erfarne praksislærere som har behov for oppfriskning, kan også melde seg på.

  Uke 35, 2023 - Innføringskurs for nye praksislærere (alternativ 1)

  • Torsdag 31. august kl. 08:30-11:15
  • Sted: På OsloMet. Rom/auditorium sendes ut i innkallingen.
  • Ansvarlig: Studieleder med ansvar for praksis, praksisadministrasjonen
  • Deltakere: nye praksislærere og styrere

  Uke 39, 2023 - Innføringskurs for nye praksislærere (alternativ 2)

  • Torsdag 28. september kl. 08:30-11:15
  • Sted: På OsloMet. Rom/auditorium sendes ut i innkallingen.
  • Ansvarlig: Studieleder med ansvar for praksis, praksisadministrasjonen
  • Deltakere: nye praksislærere og styrere
 • Fagdager for praksislærere og styrere

  Praksislærere og styrere i våre samarbeidsbarnehager tilbys tre fagdager med faglig påfyll hvert studieår. Invitasjon går også til mentorer og styrere i barnehager der ABLU- og deltidsstudenter jobber. Påmelding til den enkelte fagdagen sendes ut på e-post i god tid før hver fagdag, men hold gjerne av tiden. Temaene oppdateres etter hvert.

  Uke 43, 2023 - Fagdag for praksislærere og styrere

  OBS! Torsdag 26. oktober - AVLYST på grunn av sykdom. 

  Uke 3, 2024 - Fagdag for praksislærere og styrere

  • Torsdag 18. januar kl. 12:45 - 15:45
  • Sted: På OsloMet - kommer etter hvert
  • Ansvarlig: studieleder med ansvar for praksis
  • Tema: "Ubehag som ressurs. Kritisk mangfoldsledelse av profesjonelle læringsfellesskap i barnehagen"
  • Forelesere: Cecilie Thun, førsteamanuensis OsloMet, og Kristin Amine Sund, styrer i Universiktetsbarnehagen Ahus 3
  • Deltakere: praksislærere, styrere, mentorer

  Uke 11, 2024 - Fagdag for praksislærere og styrere

  • Torsdag 14. mars kl. 12:45-15:45
  • Sted: På OsloMet - kommer etter hvert
  • Ansvarlig: studieleder med ansvar for praksis
  • Tema: kommer etter hvert
  • Forelesere: kommer etter hvert
  • Deltakere: praksislærere, styrere, mentorer
 • Møte for styrere og eierrepresentanter

  Styrere og eierrepresentanter i praksisbarnehager inviteres til samarbeidsmøter to ganger i året, høst og vår. Vi håper så mange som mulig setter av tiden og kommer, da dette er en viktig arena for samarbeid mellom OsloMet og praksisfeltet. Praksisadministrasjonen sender ut invitasjon med agenda og påmelding i forkant av møtet. Ved behov, kan deler av møtet settes av til saker som kun gjelder eierrepresentanter, eller kun gjelder styrere. Høstens møte foregår digitalt, og vårens møte fysisk i Pilestredet.

  Uke 38, 2023 - Møte for styrere og eierrepresentanter

  • Mandag 18. september kl. 12:45-15:45
  • NB! Møtet er gjort om til et digitalt møte. Zoomlenke er sendt i innkalling. 
  • Ansvarlig: studieleder med ansvar for praksis
  • Deltakere: eierrepresentanter, styrere, instituttleder, studieleder, emneansvarlige for praksis, seksjonssjef for praksisadministrasjonen, og praksisadministrasjonen (BLU-teamet)

  Uke 17, 2024 - Møte for styrere og eierrepresentanter

  • Mandag 22. april kl. 12.45-15.45.
  • Møtet holdes på OsloMet. Auditorium kommer etter hvet.
  • Ansvarlig: studieleder med ansvar for praksis
  • Deltakere: eierrepresentanter, styrere, instituttleder, studieleder, emneansvarlige for praksis, seksjonssjef for praksisadministrasjonen, og praksisadministrasjonen (BLU-teamet)
 • Informasjon om møter og arrangementer knyttet til praksis

  Praksiskalender og møteplan settes opp i god tid før studieåret starter, for at det blant annet skal være lettere å planlegge deltakelsen for våre samarbeidspartnere. Møtene foregår i hovedsak på torsdager, også dette for å gjøre det mer forutsigbart for praksislærerne. Unntaket er samarbeids- og vurderingsmøter knyttet til deltid. De holdes tirsdager. Det er viktig at både student, praksislærer og styrer er oppdatert på retningslinjer for praksis. Møtene i forbindelse med hver praksisperiode er obligatoriske for praksislærere, og det er viktig at de prioriteres. Det betyr blant annet at det må tilrettelegges for at praksislærer kan delta på møter knyttet til praksisperioder, selv om det oppstår uforutsett fravær i barnehagen.

  Samarbeids- og vurderingsmøte

  Obligatorisk møte før en praksisperiode/praksisdel. Emneansvarlig for praksis leder møtet i samarbeid med emneansvarlige fra de aktuelle kunnskapsområdene. Innholdet på møtet kan variere noe, men hovedsakelig er det gjennomgang av oppgaver i forbindelse med praksis, og presentasjoner av hva studentenes faglige fokus har vært frem til praksisstart. Andre temaer som berøres er veiledning og ulike former for veiledningsgrunnlag, fokus på hva som er viktig når studenter vurderes under praksisopplæring, hvordan man kan gi gode konkrete tilbakemeldinger som støtter videre læring, og tips til hvordan skrive vurderingsrapporten på en god måte. Det vil også være rom for erfaringsdeling og diskusjoner i grupper, og eventuelle spørsmål og svar. Det forutsettes at oppgaveheftet er lest på forhånd, slik at eventuelle uklarheter kan tas opp.

  Førpraksismøte

  De ganger student og praksislærer ikke møtes på samarbeidsmøtet holdes det et førpraksismøte i barnehagen før praksisperioden begynner. Studenter som skal til samme praksislærer/barnehage, har ansvar for å ta kontakt med sin praksislærer/praksisbarnehage for å avtale tid. Styrer har det formelle ansvaret for at møtet holdes, og skal i samarbeid med praksislærer, lede hele eller deler av førpraksismøter for studenter. Hele gjennomføringen kan delegeres til praksislærer. Innholdet på møtet kan være:

  • Presentasjon av barnehagens plandokumenter, pedagogiske plattform og barnehagens satsningsområde 
  • Omvisning i barnehagens lokaler og uteområder
  • Gjennomgang av forventningsavtale, inkludert forventninger til studenten når det gjelder ansvar for egen læring, samarbeid med personalgruppen og det å forholde seg til barnehagens rutiner
  • Avklare bruk av materiell og utstyr med studenter, for eksempel datamaskiner
  • Gjennomgang av studentens presentasjon av seg selv 

  Praksisseminar - heltid

  Obligatorisk møte for praksislærere, studenter og faglærere, ca. midtveis i praksisperioden. Praksisseminaret er en arena for dialog og refleksjon, og foregår enten ute i en av praksisbarnehagene eller ved OsloMet. Det fremgår av møteplanen. Emneansvarlig for praksis er ansvarlig for organisering og informasjon til de involverte deltakerne.

  Formelt møte om fare for å få praksisperioden vurdert til ikke bestått

  Møtet holdes i praksisbarnehagen kun når en praksislærer er i tvil om en student vil kunne bestå en praksisperiode. Praksislærer tar kontakt med praksisadministrasjonen så snart det er usikkerhet om studenten kan vurderes til bestått praksis. Møtet må holdes innen en gitt frist i den enkelte praksisperiode. Fristene finner du i denne møteplanen. Student, praksislærer og en faglig representant fra OsloMet, skal være til stede. I møtet skal det skriftlige varselet til studenten gjennomgås, jf. skjema «Fare for ikke bestått praksis – BLU» på nettsidene med informasjon om praksis.

  Kurs for nye praksislærere og styrere

  Alle nye praksislærere skal gjennomføre dette kurset, og vi oppfordrer nye styrere til å melde seg på. Erfarne praksislærere som har behov for det kan også melde seg på. Kurset handler om veiledet praksis, formelle og administrative sider ved praksislærerrollen, som vurdering av studenter, samt skikkethetsvurdering. Det vil være fokus på praksislærerrollen, og vi anser det som svært viktig at styrer er godt informert om hvilke oppgaver som ligger til praksislærer.

  Samarbeidsmøte for mentorer ved nett- og samlingsbasert deltidsutdanning, og arbeidsplassbasert utdanning

  Når studenter som følger deltids- eller arbeidsplassbasert program har praksisperioder på eget arbeidssted, får de oppfølging av en mentor. Det holdes informasjonsmøter for mentor med fokus på studentenes oppgave i praksisperioden, møtene foregår hovedsakelig digitalt på nett (Zoom).

  Fagdager

  Barnehagelærerutdanningens praksislærere og styrere tilbys tre fagdager i året, med faglig påfyll. Innholdet er knyttet til temaer som er relevante for barnehagefeltet og praksislæreroppgaven. Det vil være en kombinasjon av innlegg fra praksisfeltet og innlegg fra forskere ved OsloMet, samt mulighet for innspill/drøfting rundt ulike temaer knyttet til praksislærerrollen.

  Møter for styrere og eierrepresentanter

  Styrere og eierrepresentanter inviteres til samarbeidsmøter med institutt for barnehagelærerutdanning og praksisadministrasjonen i høstsemesteret. I tillegg inviteres styrere til et møte samarbeidsmøte i vårsemesteret. Intensjonen med møtene er blant annet å styrke samarbeidet mellom universitetet og praksisfeltet. Innholdet på møtet kan være drøfting av ulike temaer knyttet til barnehagelærerrollen, praksisperiodene og utdanningen. Det vil også handle om informasjon, ansvarsfordeling, avtaleverk og samarbeidsfora.

 • Frikjøp og timer til oppfølging av studenter

  Styrer/leder godtgjøres med kr. 400,- (+ feriepenger og arbeidsgiveravgift) pr. uke barnehagen har studenter, uavhengig av hvor mange studenter som er til stede samtidig.

  Når en praksislærer tar imot 2 studenter samtidig, godtgjøres det for til sammen 7,5 timer til møtevirksomhet, veiledning og oppfølging av studentene pr. uke. Fordelingen er som følger:

  • Møtevirksomhet (til universitetets disposisjon): 2 t og 20 min
  • Forberedelser, vurdering, etterarbeid: 2 t og 10 min
  • Formell veiledning av studenter: 3 timer

  Når praksislærer tar imot kun en student, godtgjøres det for til sammen 5 timer til møtevirksomhet, veiledning og oppfølging av studenten pr. uke. Fordelingen er som følger:

  • Møtevirksomhet (til universitetets disposisjon): 2 t og 20 min
  • Forberedelser, vurdering og etterarbeid: 40 min
  • Formell veiledning av studenten: 2 timer

  NB! Universitetet utnytter ikke alle timene til møtevirksomhet som det godtgjøres for i de fleste praksisperioder. Dersom en praksislærer i noen tilfeller bruker mer tid til f.eks. forberedelser, vurdering og etterarbeid enn det som er forventet, vil denne tiden sannsynligvis dekkes av godtgjøring for ubrukt møtevirksomhet.

  Eksempel på godtgjøring for 1 uke med 2 studenter

  • Gjennomsnittslønn for praksislærere er beregnet til kr. 525 000,- brutto pr. år.
  • Grunngodtgjøring for 1 ukes praksis er en fast sum: kr 1075,- 
  • Frikjøpet* i denne perioden utgjør kr. 2019,- (+ feriepenger og arbeidsgiveravgift)

  Eksempel på godtgjøring for 1 uke med 1 student

  • Gjennomsnittslønn for praksislærer beregnes til kr. 525 000,- brutto pr. år.
  • Grunngodtgjøring for 1 ukes praksis er en fast sum: kr 625,-
  • Frikjøpet* i denne perioden utgjør kr. 1346,- (+ feriepenger og arbeidsgiveravgift)

  *frikjøpet beregnes ut fra praksislærers brutto årslønn, og vil derfor variere.