Bachelorstudium i fysioterapi - Student

Studieoversikt Offentlig

Bachelorstudium i fysioterapi Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
180
Kull/termin
Vår 2023
Omfang
Heltid
Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Timeplanen for våren 2023 er under arbeid. Den kan bli endret fram til 1. desember.

Emner og pensumlister

Folkehelse og helseforvaltning

Emnekode FYB1050
Studiepoeng 5.0

Anatomi og fysiologi - II

Emnekode FYB1200
Studiepoeng 10.0

Kropp, bevegelse og aktivitet

Emnekode FYB1300
Studiepoeng 15.0

Programplan

Studiestart høst 2022 - Bachelor i fysioterapi

Obligatorisk oppmøte 16. august

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen din øverst på denne siden. Hvis du ikke møter, mister du studieplassen din.

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com).

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Samordna opptak. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Samordna opptak så fort som mulig og endre svaret ditt til nei. 

Sjekkliste for nye studenter

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag, må du ta kontakt med ditt fakultet.     

Etter du har fått dette må du aktivere IT-kontoen. Senest 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag.

Syk første dag og fritak fra fag

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed før studiestart. E-post sender du til ditt fakultet og skal inneholde: 

  • Fullt navn 
  • Studium 
  • Dato og klokkeslett for når du kan møte

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. 
Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.   

Klasser, grupper og samlingsdatoer

  • På ditt studium blir du delt inn i klasser og grupper fordelt på undervisning. Timeplanene varierer basert på hvilken klasse og gruppe du blir plassert i, og du kan ikke vite nøyaktig timeplan før studiestart.
  • Timeplanen over viser all undervisning i emnet, og du vil få beskjed ved studiestart hvilken undervisning som gjelder for deg.

Politiattest

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Les informasjonen om politiattest og hvordan du søker.

Tuberkulose og MRSA

For å kunne gå ut i praksis må du være smittefri for tuberkulose og MRSA. Dersom du har vært utsatt for smitterisiko må du få tatt prøve hos lege. Dokumentasjon på prøve må leveres til studieadministrasjonen før du kan starte praksisopplæring/klinisk undervisning.

Kjøp arbeidsklær/verktøy før studiestart

Navneskilt

Navneskilt kan bestilles hos Norsk skilt, Hegdehaugsveien 6. Skiltet skal være hvitt med svart skrift. På skiltet skal det stå:

  • Institutt for Fysioterapi
  • Student
  • Navn (fornavn og etternavn)

Gå til Norsk skilt sin nettside (skiltgravering.no).
Send e-post til Norsk skilt: post@skiltgravering.no

Uniform

Dere skal bruke uniform i ferdighetstreningen i FYB1000 og FYB1300 (massasje) og i praksisstudier. Overdelen skal være hvit eller lyseblå piquet eller frakk, og buksen skal være marineblå. Arbeidstøy for helsepersonell finner du på praxiswear.dk.

Bestill nå. Ferdighetsundervisningen begynner i uke 36.

Studentweb lenke

Kontakt HV Pilestredet

Kontakt HV Pilestredet

Fakultet for helsevitenskap (HV)

Url :
Kontaktskjema for studenter

Infosenter HV

Telefon :
67 23 59 75
Sted/Adresse :
Pilestredet 32
Tidspunkt/Åpningstid :
Infosenteret er bemannet ukedager mellom kl. 10.00-11.30 og 12.00-14.00
Åpningstider i høytider og i juli:
Infosenteret er ikke bemannet, men vi svarer på henvendelser via kontaktskjema

Studieinfokontakt

Faglig kontakt