Årets student | Engasjement og studentpolitikk | Studiemiljø - Student

Årets student

Årets student

Kjenner du en student som har gjort en ekstra god innsats for studie- og læringsmiljøet? Nominer til årets student.

 

 

 • Frist for å nominere: 1. mai

   

   

   

Formålet med prisen er å gi en påskjønnelse som stimulerer til videre innsats for kvalitet i studier og læringsmiljø, og som gir inspirasjon til prismottakeren og dens miljø ved universitetet. Prisen til Årets student deles ut til en student som har utmerket seg med sin innsats for studie- og læringsmiljøet, og som et forbilde for andre studenter. Du kan være med å påvirke hvem som får prisen ved å sende inn din nominasjon.

Statutter

Prisen skal gis til en student som har utmerket seg gjennom aktiviteter og innsats som har:

 • gitt betydelig positivt og vedvarende bidrag til studie- og læringsmiljøet
 • vært med å styrke sitt fagmiljø, OsloMet og OsloMet-studienes omdømme nasjonalt og/eller internasjonalt
 • bidratt til at OsloMet oppnår sin strategi , og/eller bidratt til å fremme OsloMets verdier – mangfold, læring og nyskapning
 • vært et faglig forbilde gjennom sin innsats og gode resultater i egne studier

Prosess

Både studenter og tilsatte ved OsloMet kan fremme sin nominasjon via et enkelt skjema på nett:

I nominasjonsskjemaet bes du om å begrunne hvorfor din kandidat fortjener prisen Årets student. Skriv kort og kom gjerne med konkrete eksempler.

Juryen kan på eget initiativ og ved behov innhente mer informasjon om de nominerte.

 

Rektor er eier av prisen, og oppnevner en jury som skal vurdere de innkomne forslagene.

Juryens sammensetning er som følger:

 • Prorektor for utdanning (leder).
 • Prorektor for FoU.
 • To eksterne studentrepresentanter fra andre institusjoner, gjerne Norsk studentorganisasjon (NSO).
 • En representant fra studentparlamentets arbeidsutvalg.
 • En TA- og en UF-representant fra universitetsstyret.

Prisen offentliggjøres og deles ut av prorektor for utdanning i september hvert år. Følg med på student- og tilsattsidene.

Se hvem som vant i fjor på Khrono