Årets student | Engasjement og studentpolitikk | Studiemiljø - Student

Årets student

Årets student

Kjenner du en student som har gjort en ekstra god innsats for studie- og læringsmiljøet? Nominer til årets student.

Frist for å nominere: 1. juni

Formålet med prisen er å gi en påskjønnelse til en student som har utmerket seg spesielt ved OsloMet. Prisen deles ut til en student som har utmerket seg med sin innsats for studie- og læringsmiljøet eller som et forbilde for andre studenter. Du kan være med å påvirke hvem som får prisen ved å sende inn din nominasjon.

Les om fjorårets vinner Mari Victoria Fleinsjø Bjerknes

Statutter

Studenten skal ha utmerket seg innen en eller flere av følgende områder. Statuttene er satt opp i prioritert orden.

Studie- og læringsmiljø

Studenten

 • tar initiativ til faglige- og /eller sosiale aktiviteter i sitt studie- eller fagmiljø
 • har vært inkluderende overfor medstudenter og andre
 • engasjerer seg i studentlivet for øvrig, for eksempel studentdemokrati, studentforeninger o.l.

Faglig forbilde

Studenten

 • har styrket sitt studie eller fagmiljø på en positiv måte for flere studenter
 • har utmerket seg spesielt innen sitt fag/studie nasjonalt eller internasjonalt
 • har gode resultater i studiene sine
 • har bidratt til å styrke OsloMets omdømme på en positiv måte, for eksempel i praksis, i media, på sosiale medier o.l.

Samfunnsengasjement

Studenten

 • er opptatt av likeverd og har forståelse for andre menneskers liv og bakgrunn
 • engasjerer seg i lokalsamfunnet, deltar i det offentlige ordskiftet o.l.

Prosess

Både studenter, ansatte og andre ved OsloMet kan fremme sin nominasjon.

I nominasjonsskjemaet bes du om å begrunne hvorfor din kandidat fortjener prisen Årets student. Skriv kort og kom gjerne med konkrete eksempler.

Juryen kan på eget initiativ og ved behov innhente mer informasjon om de nominerte.

Prorektor for utdanning er eier av prisen, og oppnevner en jury som skal vurdere de innkomne forslagene.

Juryens sammensetning er som følger:

 • Prorektor for utdanning (leder).
 • Viserektor for FoU.
 • To eksterne studentrepresentanter fra andre institusjoner, gjerne Norsk studentorganisasjon (NSO).
 • En representant fra studentparlamentets arbeidsutvalg.
 • To ansattrepresentanter fra universitetsstyret.

Prisen offentliggjøres og deles ut av prorektor for utdanning i september hvert år. Følg med på student- og ansattsidene.

Her kan du lese mer om årets underviser

Du kan også nominere årets underviser her