Årets underviser | Engasjement og studentpolitikk | Studiemiljø - Student

Årets underviser

Årets underviser

Hvert år kåres "Årets underviser" ved OsloMet. Har du en veldig god underviser? Nå kan du nominere nettopp den personen. Her finner du kriteriene og hvordan du nominerer.

Frist for å nominere: 20. mai 2024

Prisen skal være studentenes måte å vise at de verdsetter de underviserne som innehar god formidlingsevne og holder et høyt faglig nivå.
Prisen skal fremheve og premiere faglærere, forelesere, undervisere og veiledere (heretter kalt underviser) som utmerker seg på grunn av sin faglige dyktighet, inkludering av studenter og god formidlingsevne.

Vurderingskriterier

Underviseren skal utmerke seg innenfor en eller flere av følgende områder:

Planlegging/ Forberedelse

 • Planlegger godt med hensyn til timeplan, rombooking o.l.

 • Gjør undervisningsmateriale tilgjengelig for studentene i for- og etterkant av timene, og gir studentene gode muligheter til å stille godt forberedt

 • Kommer godt forberedt til undervisningen

Undervisning

 • Har god formidlingsevne

 • Har god struktur i undervisningsopplegget

 • Variert undervisning; bruker ulike (digitale) læringsverktøy og undervisningsformer

 • Inkluderer studentene i undervisningen

 • God kjennskap til fagmiljøet og er faglig oppdatert

Engasjement

 • Bidrar til å skape et godt læringsmiljø

 • Er engasjert i det hen driver med

Veiledning og oppfølging

 • Inkluderer studentene og tillitsvalgte i emneevalueringer av faget

 • Gir gode og raske tilbakemeldinger på spørsmål/kommentarer

 • Er en god veileder

 • Er tilgjengelig for studentene

Nominasjoner som inneholder useriøse ytringer vil ikke bli vurdert.

Nominering

Alle studenter tilknyttet OsloMet kan nominere undervisere fra OsloMet. Prisen skal deles ut til en underviser som er ansatt ved OsloMet.

Prisen eies av Studentparlamentet og den skal samkjøres med "Årets student." Nominasjonene vil bli vurdert av en jury som består av:

 • En fra Arbeidsutvalget til Studentparlamentet

 • En student fra hvert fakultet, som velges på allmøtene

 • En ekstern studentrepresentant