Vitnemål | Eksamen - Student

Vitnemål

Vitnemål

Studenter som har fullført og bestått et gradsgivende studium, en yrkesutdanning eller en praktisk-pedagogisk utdanning får vitnemål fra universitetet.

Vitnemål består av to deler, vitnemålet og et Diploma Supplement. Du får et digitalt signert vitnemål og Diploma Supplement. Vitnemålet produseres og gjøres tilgjengelig på Studentweb og i Vitnemålsportalen for studenter som fullfører og består en bachelor-, master-, PPU eller yrkesutdanning.

Hva er digitalt vitnemål?

Et digitalt vitnemål er et vitnemål i PDF med en digitalt sikret signatur. Signaturen er gyldig så lenge man ikke forsøker å endre dokumentet. Les mer om digitalt signerte dokumenter på Vitnemålsportalen.

Når kan du forvente å motta vitnemålet?

Vitnemål blir produsert etter siste sensur er falt og eksamensresultatet er registrert og gjort kjent i Studentweb. Du får beskjed via e-post når vitnemålet er tilgjengelig.

Hvis du avslutter graden din i vårsemesteret, skal vitnemålet være tilgjengelig innen 1. juli.

Hvordan mottar du vitnemålet?

Når vitnemålet ditt er tilgjengelig får du beskjed om dette på e-postadressen du har registrert i Studentweb. Vitnemålet er tilgjengelig i Studentweb og Vitnemålsportalen

Studenter uten norsk fødselsnummer får vitnemål på papir tilsendt sin semesteradresse. Dette gjelder inntil Vitnemålsportalen er tilgjengelig for pålogging for personer uten norsk fødselsnummer. Sjekk at du er registrert med riktig semesteradresse i Studentweb!

Studenter som tidligere har fått utstedt vitnemål på papir vil ikke kunne få vitnemålet digitalt.

Trenger du papirversjon av ditt digitale vitnemål?

Ditt digitale vitnemål er originaldokumentet. Det følger en internasjonal standard og skal godtas av alle. 

Det kan likevel være enkelte institusjoner som ikke godtar det digitalt signerte dokumentet. Har du fått digitalt vitnemål, men likevel trenger en papirversjon, kan du søke om å få vitnemål på papir (nettskjema.no). Behandlingstiden er normalt 3 uker. Dersom du trenger det før 1. juli må du bestille det senest 9. juni. 

Vi sender papirvitnemålet til semesteradressen du har registrert i Studentweb. Sjekk at du er registrert med riktig semesteradresse før du bestiller. Tilgang til Studentweb har du også når du er ferdig med studiene ved OsloMet.

Er du forsinket i studieløpet ditt?

Du må selv bestille vitnemål eller karakterutskrift hvis du er forsinket i studieløpet ditt. Karakterutskrift bestiller du på Studentweb. For å få vitnemål kontakter du ditt fakultet (oslomet.no).

Du må oppgi følgende i e-posten:

  • Fullt navn
  • Studentnummer
  • Studium
  • Når du begynte på studiet
  • Korrekt postadresse og telefonnummer og e-post.

Dersom du har oppnådd en sammensatt bachelorgrad, (se § 2-4 i gjeldende forskrift om studier og eksamen), må du sende inn en søknad med dokumentasjon for å få utstedt vitnemålet. Søknaden sendes på e-post direkte til fakultet ditt.

Diploma Supplement

Diploma Supplement er et internasjonalt vitnemålstillegg som skrives ut samtidig som vitnemålet. Dokumentet gir en utfyllende beskrivelse på engelsk av kvalifikasjonene dine, og av norsk høyere utdanningssystem. Hensikten er å sikre en rettferdig akademisk og yrkesmessig godkjenning av kvalifikasjonene dine på tvers av landegrensene. Merk deg at dokumentet kun er gyldig sammen med det originale vitnemålet.

Du får ditt Diploma Supplement utsendt gratis og det er tilgjengelig for deg digitalt i Studentweb og Vitnemålsportalen. Bestiller du vitnemål på papir får du også Diploma supplement på papir.

Har du mistet papirvitnemålet ditt?

Hvis du har fått et digitalt vitnemål er det alltid tilgjengelig for deg i Studentweb og i Vitnemålsportalen.  Hvis du har fått utstedt vitnemål på papir men har mistet det, kan du få et duplikat.

Vitnemål utstedes normalt bare én gang. Er du sikker på at du har mistet vitnemålet ditt, kan du søkeuniversitetet om et duplikat. Duplikat av vitnemål utstedes kun ved dokumentert permanent tap av vitnemål. Dokumentasjon som godtas er bekreftelse fra politiet på innbrudd, samt dokumentasjon fra forsikringsselskap på brann eller skade ved vannlekkasje.

Du må sende en skriftlig søknad med dokumentasjon for tapet til OsloMet – storbyuniversitetet i posten eller på e-post til det fakultetet hvor graden ble utført. Det er viktig at du oppgir personlige opplysninger:

  • Fullt navn
  • Fødselsnummer
  • Postadresse, telefon og e-post
  • Hvilket studieprogram du gikk på
  • Når du begynte på utdanningen og når du fullførte

Saksbehandlingstiden vil normalt være tre uker.