Droppe til innhold

Vitnemål

Studenter som har fullført og bestått et gradsgivende studium, en yrkesutdanning eller en praktisk-pedagogisk utdanning får vitnemål fra universitetet.

Vitnemålet sendes automatisk ut til studenter som fullfører og består en bachelor-, master-, PPU eller yrkesutdanning på normert tid.

 • Vitnemålet sendes til den registrerte semesteradressen din.
 • Ta godt vare på originalvitnemålet ditt. Vitnemål utstedes normalt bare én gang.

Når kan jeg forvente å motta vitnemål?

Vitnemål blir produsert så fort siste sensur er falt og eksamensresultatet er registrert og gjort kjent i Studentweb.

 • Hvis du avslutter graden din på vårsemesteret, skal vitnemålet være tilgjengelig innen 1. juli.
 • Hvis du avslutter studiene dine etter normalt løp, vil du automatisk få tilsendt dokumentasjon på studiet fra universitetet.

Forsinkelse i studieprogrammet?

Hvis du er forsinket i studiet, må du selv bestille vitnemål eller karakterutskrift ved å sende en e-post til fakultetet ditt.

Du må oppgi følgende i e-posten:

 • Fullt navn
 • Studentnummer
 • Studium
 • Når du begynte på studiet
 • Korrekt postadresse og telefonnummer og e-post.

Dersom du har oppnådd en sammensatt bachelorgrad, (se § 2-4 i gjeldende forskrift om studier og eksamen), må du sende inn en søknad med dokumentasjon for å få utstedt vitnemålet. Søknaden sendes på e-post direkte til fakultet ditt.

Diploma Supplement

Diploma Supplement er et internasjonalt vitnemålstillegg som skrives ut samtidig som vitnemålet. Dokumentet gir en utfyllende beskrivelse på engelsk av kvalifikasjonene dine, og av norsk høyere utdanningssystem. Hensikten er å sikre en rettferdig akademisk og yrkesmessig godkjenning av kvalifikasjonene dine på tvers av landegrensene. Merk deg at dokumentet kun er gyldig sammen med det originale vitnemålet.

Du får ditt Diploma Supplement utsendt gratis.

Er du registrert med korrekt postadresse i Studentweb?

Det er svært viktig at den semesterregistrerte adressen din er riktig, siden det er denne adressen du vil motta post på. Du er selv ansvarlig for å oppdatere denne adressen i Studentweb. Med riktige adresseopplysninger unngår du at vitnemålet ditt blir forsinket.

Har du mistet vitnemålet ditt?

Vitnemål utstedes normalt bare én gang. Er du sikker på at du har mistet vitnemålet ditt, kan du søkeuniversitetet om et duplikat.

Du må sende en skriftlig søknad med dokumentasjon for tapet til OsloMet – storbyuniversitetet i posten eller på e-post til det fakultetet hvor graden ble utført. Det er viktig at du oppgir personlige opplysninger:

 • Fullt navn
 • Fødselsnummer
 • Korrekt postadresse, telefon og e-post
 • Hvilket studieprogram du gikk på
 • Når du begynte på utdanningen og når du fullførte.

Saksbehandlingstiden vil normalt være på rundt tre uker.

chatbot-portlet