Droppe til innhold

StudentinformasjonVidereutdanning - Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, trinn 1-7, nivå 1 (Kompetanse for kvalitet)

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
30 (15+15)
Kull/termin:
Høst 2020
Omfang:
Deltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplan for første studieår. Endringer kan forekomme. Logg inn for å se din timeplan. - logg inn for å se din timeplan.
Grunnet situasjonen med Covid-19 kan det skje endringer i timeplanen på kort varsel, husk å sjekke timeplanen ofte.
Vis felles- og gruppeundervisning hver for seg

Emner og pensumlister

Systemet kan ikke hente emner for dette studieprogrammet på det nåværende tidspunktet.
Programplan

Studiestart for nye studenter høst 2019 - Videreutdanning i Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 1, 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Velkommen til videreutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet!

Samlingsdager og datoer for 2019-2020

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er høst- eller vinterferie ved OsloMet. 

Har du takket ja til studieplassen?

Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du på søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Les sjekklista for nye studenter. 

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Velkomsthilsen fra fagansvarlig

Kjære student,

Velkommen til videreutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet!

Så snart du har aktivert din brukerkonto og semesterregistrert deg, vil du få tilgang til Canvas. Du vil få tilsendt nødvendig informasjon for å aktivere denne i begynnelsen av august. I Canvas vil det fortløpende bli lagt ut informasjon om studiet. Fullstendig undervisningsplan for høstsemesteret (Emne 1, 15 stp) blir presentert på første samling. Noen av arbeidskravene forutsetter gruppearbeid, og det vil bli opprettet faste grupper.

Aktuelle temaer på første samling (med forbehold om endring):

Innhold, pensum og arbeidskrav i studiet. Oppretting av arbeidsgrupper

  • Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
  • Den tidlige lese- og skriveutviklingen
  • Kartlegging av lese- og skriveferdighet
  • Bildebøker i leseopplæringen
  • Norsk som andrespråk
  • Innføring i Canvas og oppgaver knyttet til arbeidskrav

Til første samling ber vi deg lese emneplanen og disse pensumartiklene, som du finner i Canvas når du har fått tilgang:

  • Bråten, I. (red) (2007). Leseforståelse. Komponenter, vansker og tiltak. I Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet – teori og praksis. Cappelen akademisk forlag, (44 s.) 
  • Færevaag, M. K.& Gabrielsen, N. N. (2014). Kartlegging av lese- og skriveferdighet. Utfordringer og muligheter. I Tønnessen, F. E., & Lundetræ, K. Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Oslo: Gyldendal akademisk forlag (24 s.)

Det kan bli gitt informasjon i Canvas før første samling om ytterligere forberedelser.

Pensumbøker er til salgs i bokhandelen Akademika Frydenlund (på OsloMet-campus i Pilestredet) fra studiestart. Bokhandelen selger «pensumpakker» til rabattert pris (se informasjon fra Akademika lenger ned i brevet) *.

God sommer, og vel møtt til første samling!

Vennlig hilsen fagansvarlig Gro Stavem

 

* Informasjon fra Akademika Frydenlund:

Akademika Frydenlund kan på forhånd gjøre klar pensumpakker som skal faktureres arbeidsgiver, slik at det bare er å hente pakken og signere på følgeseddelen. Så sender vi faktura direkte til betaleren. For å kunne gjøre dette trenger vi følgende opplysninger senest 1 uke før første samling på mail til frydenlund@akademika.no

 ·         organisasjonsnr. og faktura-adresse til betaler (inkl. rekvisisjonsnr. dersom betaleren krever det)

 ·         navn på deltaker som skal ha pakken

 ·         hvilket kurs man ønsker bøker til

Ønskes pakken tilsendt fraktfritt med faktura, trenger vi samme opplysninger men senest innen 4. august.

 

Kontakt oss

chatbot-portlet