APN

Macquarie University

Utveksling for Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern
Sted

North Ryde, Sydney, Australia

Skolepenger

Ja

Undervisningsspråk / arbeidsspråk
Engelsk

Om studiestedet

Hvordan søker jeg?

Det er viktig at du leser nøye gjennom informasjonen før du søker.

Hva kan jeg studere ved Macquarie University?

For veiledning rundt valg av emner, ta kontakt med internasjonal koordinator på studieprogrammet ditt. 

Les mer om institusjonen her (mq.edu.au).

Emner må forhåndgodkjennes av OsloMet.

Språkkrav

Engelsk

Karakteren "4" i engelsk fra videregående. Merk at vitnemålet ikke kan være eldre enn fem år gammelt ved semesterstart. Ellers kreves en TOEFL- eller  IELTS test (Ansa.no), eventuelt annen dokumentasjon av engelskferdigheter.

Informasjon om språkkrav fra Macquarie University.

Når kan jeg reise og hvor lenge kan jeg studere?

Studier i 3 semester for heltidsstudenter. 

Karakterkrav

Institusjonen krever at alle utvekslingsstudenter har et karaktersnitt på D eller bedre. 

Må jeg betale skolepenger?

Ett semester koster ca 9800,00.

Prisen er oppgitt i lokal valuta. Merk at studiestedet kan oppdatere prisen og
at det i så tilfelle er summen studiestedet oppgir som er riktig.

Du må regne med at det kan komme andre utgifter i tillegg. Les mer om kostnader og finansiering 

Har du noen spørsmål?

Det tas forbehold om endringer i satser og krav