APN

Hawaii Pacific University

Utveksling for Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk
Sted

Honolulu, USA

Skolepenger

Ja

Undervisningsspråk / arbeidsspråk
Engelsk

Om studiestedet

Hvordan søker jeg?

Det er viktig at du leser nøye gjennom informasjonen før du søker.

Hva kan jeg studere ved Hawaii Pacific University?

For veiledning rundt valg av emner, ta kontakt med internasjonal koordinator på studieprogrammet ditt. 

Les mer om emnetilbud ved institusjonen her (hpu.edu)

Språkkrav

Engelsk

Karakteren "4" i engelsk fra videregående. Merk at vitnemålet ikke kan være eldre enn fem år gammelt ved semesterstart. Ellers kreves en TOEFL- eller  IELTS test (Ansa.no), eventuelt annen dokumentasjon av engelskferdigheter.

Du finner flere detaljer og alternative måter å tilfredstille engelskkravet på HPUs nettside om engelskkrav (hpu.edu). Her finner du også informasjon om engelskkravet for master-studenter. 

Når kan jeg reise og hvor lenge kan jeg studere?

Du kan reise hit i ditt 5. semester. 

Karakterkrav

Institusjonen krever at alle utvekslingsstudenter har et karaktersnitt på C eller bedre. 

Må jeg betale skolepenger?

Ett semester koster ca 7500,00.

Prisen er oppgitt i lokal valuta. Merk at studiestedet kan oppdatere prisen og
at det i så tilfelle er summen studiestedet oppgir som er riktig.

For bachelorstudenter koster det i utgangspunktet $14 760 per semester for 12-15 credits, men bachelorstudenter ved OsloMet får et stipend på $7260 (2022/2023).

I tillegg må du betale avgifter i forbindelse med søknaden på rundt $300, og diverse andre studentrelaterte avgifter på rundt $500. Disse avgiftene oppdateres årlig.

For masterstudenter (graduate) varierer prisen etter fagområde, men det kan koste opptil $14 400 for 12 credits, men som OsloMet-student får du en rabatt og kan forvente å betale mellom $8500 og $11500 per semester avhengig av antall studiepoeng (2022/2023).

Vær oppmerksom på at priser og rabatter endres fra år til år, og at skolepengestøtte og tilleggslån fra Lånekassen ikke alltid vil dekke skolepengene på HPU for masterstudenter.

Har du noen spørsmål?

Det tas forbehold om endringer i satser og krav