APN

The Education University of Hong Kong

Utveksling for Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk
Sted

Hong Kong

Skolepenger

Nei

Om studiestedet

Hvordan søker jeg?

Det er viktig at du leser nøye gjennom informasjonen før du søker.

Hva kan jeg studere ved The Education University of Hong Kong?

For veiledning rundt valg av emner, ta kontakt med internasjonal koordinator på studieprogrammet ditt. 

Les mer om emnetilbud ved institusjonen her (eduhk.hk)

De tilbyr også introduksjonskurs i kinesisk

Språkkrav

Det stilles ingen formelle krav til språkkunnskap, men vi anbefaler at du har god språklig forståelse før du reiser på utveksling.

Når kan jeg reise og hvor lenge kan jeg studere?

Du kan reise hit i ditt 5. semester. 

Karakterkrav

Institusjonen krever at alle utvekslingsstudenter har et karaktersnitt på C eller bedre. 

Må jeg betale skolepenger?

Nei. Vi har noen gratisplasser tilgjengelig.  Selv om du ikke må betale skolepenger, må du regne med at det kan komme andre utgifter. Les mer om kostnader og finansiering 

Har du noen spørsmål?

Det tas forbehold om endringer i satser og krav