APN

Wilfrid Laurier University

Utveksling for Bachelorstudium i barnevern
Sted

Waterloo, Canada

Skolepenger

Nei

Om studiestedet

Hvordan søker jeg?

Det er viktig at du leser nøye gjennom informasjonen før du søker.

Hva kan jeg studere ved Wilfrid Laurier University?

Studentene kan ta fordypningsemne ("International Social Work") og praksis.

Språkkrav

Det stilles ingen formelle krav til språkkunnskap, men vi anbefaler at du har god språklig forståelse før du reiser på utveksling.

Når kan jeg reise og hvor lenge kan jeg studere?

Studenter reiser i 5. semester. 

Studenter tar praksis + fordypningsemne i Canada. 

Karakterkrav

Institusjonen krever at alle utvekslingsstudenter har et karaktersnitt på C eller bedre. 

Må jeg betale skolepenger?

Nei. Vi har noen gratisplasser tilgjengelig.  Selv om du ikke må betale skolepenger, må du regne med at det kan komme andre utgifter. Les mer om kostnader og finansiering 

Har du noen spørsmål?

Det tas forbehold om endringer i satser og krav