EPN

Videreutdanning innen seksuell helse og utviklingshemming Programplan

Engelsk programnavn
Further Education in Sexual Health and Intellectual Disabilities
Gjelder fra
2023 HØST
Studiepoeng
15 studiepoeng
Varighet
1 semester
Programhistorikk

Innhold og oppbygging

Se emneplan under for beskrivelse av studieinnhold.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

1. semester