EPN

Videreutdanning i seksuell helsekompetanse Programplan

Engelsk programnavn
Further Education in Sexual Health Literacy
Gjelder fra
2023 VÅR
Studiepoeng
10 studiepoeng
Varighet
1 semester
Programhistorikk

Innhold og oppbygging

Se emneplan under for beskrivelse av studieinnhold.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

1. semester