EPN

Design og idéutvikling Programplan

Engelsk programnavn
Design and Idea Development
Gjelder fra
2022 HØST
Studiepoeng
15 studiepoeng
Varighet
1 semester
Programhistorikk

Målgruppe

Lærere i videregående opplæring, folkehøgskole og grunnskolen, samt andre som ønsker videreutdanning i estetiske fag.

Opptakskrav

Bestått faglærerutdanning eller bachelorgrad i visuelle kunstfag, design, arkitektur eller tilsvarende. Det kreves til sammen 60 studiepoeng innenfor disse fagene.

Annen relevant utdanning tilsvarende bachelorgrad med til sammen 60 studiepoeng innen kunstfaglige emner, kan gi grunnlag for opptak etter nærmere vurdering.

 

Innhold og oppbygging

Se emneplan for beskrivelse av studiet

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

1. semester