EPN

Programplan for FORSKH 2023 VÅR finnes ikke enda. Dersom studiet er nytt, kan du søke opp programplanen fra Programplaner og Emneplaner. Programplan for nye studier dukker opp på studiestartsider omtrent to måneder før studiestart, mens Programplaner og Emneplaner oppdateres fortløpende.