EPN

Mangfoldskompetanse for profesjonsutøvere Programplan

Engelsk programnavn
Diversity Competence for Professionals
Gjelder fra
2022 HØST
Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
2 semestre
Programhistorikk

Innledning

Se emneplanen for informasjon om studiet.