Emneplan forYLBAPRA2 2. praksisperiode

Innledning

Se omtale av praksis i programplanen

Innhold

Se praksisguiden for yrkesfaglærerutdanningen

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er krav om 100 % tilstedeværelse i pedagogisk praksis

Vurdering og eksamen

Antall dager veiledet praksis:

  • 10 dager pedagogisk praksis på ungdomstrinnet i grunnskolen

Praksis skal være veiledet og vurdert, det er praksislærer som vurderer praksis

Hvis en student ikke består en praksisperiode kan denne gjennomføres på nytt. Får studenten vurdert samme praksisperiode til ikke bestått to ganger må studiet avbrytes, jf. § 8-2 i forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet

Vurderingsuttrykk

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått

Om emnet

Engelsk emnenavn
Teaching practice, 2nd period
Studieprogram
Høst: Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk / Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk, nettbasert / Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk, desentralisert
Omfang
0 stp.
Studieår
2019
Pensum
HØST 2019
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk / Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk, nettbasert / Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk, desentralisert
Emnehistorikk