Emneplan forYLBAPRA1 1. praksisperiode

Innledning

Se mer utfyllende informasjon om praksis i programplanen

Innhold

Se praksisguiden for pedagogisk praksis i yrkesfaglærerutdanningene

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er krav om 100 % tilstedeværelse i pedagogisk praksis

Vurdering og eksamen

Antall dager pedagogisk praksis:

  • 20 dager pedagogisk praksis i videregående skole

Det er praksislærer som vurderer praksisperioden.

Dersom en student ikke består en praksisperiode kan denne gjennomføres på nytt. For studenten vurdert samme praksisperiode til ikke bestått to ganger må studiet avbrytes, jfr § 8-2 i forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Om emnet

Engelsk emnenavn
Teaching practice, 1st period
Studieprogram
Høst: Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk / Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk, nettbasert / Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk, desentralisert
Omfang
0 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk / Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk, nettbasert / Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk, desentralisert
Emnehistorikk