EPN

TLBPRA2 Praksisperiode 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Teaching practice, 2nd period
Studieprogram
Trafikklærer
Omfang
0 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Se informasjon i program- og emneplan

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Se informasjon i program- og emneplan

Innhold

Se praksisguiden for trafikklærerutdanningen

Arbeids- og undervisningsformer

Se informasjon i program- og emneplan

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis

Vurdering og eksamen

Minimum 30 dager undervisningspraksis

Vurdering av praksis gjøres i samarbeid mellom fagansvarlig og praksisveileder på den aktuelle praksisskolen.  Endelig karaktersetting gjøres av faglærer

Hvis en student ikke består en praksisperiode kan denne gjennomføres på nytt. Får studenten vurdert samme praksisperiode til ikke bestått to ganger må studiet normalt avbrytes, jfr § 8-4 i forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Sensorordning

Se informasjon i program- og emneplan