EPN

TLBPRA1 Praksisperiode 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Teaching practice, 1st period
Studieprogram
Trafikklærer
Omfang
0 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Se informasjon i program- og emneplan

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Se informasjon i program- og emneplan

Innhold

Se praksisguiden for trafikklærerutdanningen 

Arbeids- og undervisningsformer

Se informasjon i program- og emneplan

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis

Vurdering og eksamen

Minimum 20 dager observasjonspraksis

Vurdering av praksis gjøres i samarbeid mellom fagansvarlig og praksisveileder på den aktuelle praksisskolen. Endelig karakter settes av fagansvarlig.

Hvis en student ikke består en praksisperiode kan denne gjennomføres på nytt. Får studenten vurdert samme praksisperiode til ikke bestått to ganger må studiet normalt avbrytes, jfr § 8-4 i forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Sensorordning

Se informasjon i program- og emneplan