epn-portlet

Emneplan forSTKD6700 Introduction to Programming I

Engelsk emnenavn
Introduction to Programming I
Studieprogram
Høst: Introduksjon til programmering
Omfang
5 stp.
Studieår
2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Introduksjon til programmering
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet gir innsikt i hvordan programmering brukes for å lage digitale løsninger på oppgaver som kan forenkles og effektiviseres med kode. Emnet legger opp til mye praktisk programmering, og viser hvordan koding er både konstruktivt og kreativt, samt hvordan enkle prinsipper kan skaleres opp til programmer som løser sammensatte oppgaver.

Emnet begynner med å bygge opp forståelse for hva programmering og algoritmisk tenkning er. Videre i emnet fokuseres det på programmeringsspråket Python, med syntaks, variabler og datatyper, betingelser, logiske uttrykk, strukturer for gjentakelse, og funksjoner, samt filhåndtering. Det vil også legges vekt på hvordan man navigerer nettressurser innenfor programmering, slik at man selv kan utvikle ferdighetene sine videre.

Anbefalte forkunnskaper

For å forstå noen av konseptene i emnet, så er det en fordel å ha matematikkunnskaper på videregående skole-nivå, men det er ikke et krav.

Forkunnskapskrav

 Ingen

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet, så bør studentene ha følgende læringsutbytte

Kunnskap

Ved vellykket gjennomføring av dette emnet, vil studenten ha:

 • Kunnskap om hva en algoritme er, samt hvordan algoritmisk tenkning kan brukes til problemløsning

 • grunnleggende kunnskap om hvordan prosesser må analyseres for å kunne automatiseres med programvare

 • innsikt i hvordan programkode skrives

 

Ferdigheter

Ved vellykket gjennomføring av dette emnet, vil studenten ha utviklet evner til å:

 • skrive og formattere grunnleggende kode i programmeringsspråket Python

 • forklare hvordan problemløsningsprinsipper brukes i programmering

 • kunne bruke enkle metoder for å debugge programvare

 • kunne bruke metoder for å gjøre programvare mer effektiv

 

Generell kompetanse

Ved vellykket gjennomføring av dette emne, vil studenten være i stand til å:

 • lese og tolke enkel programkode

 • identifisere og rette opp i feil i programkode

 • se muligheter for automatisering av egne og andres arbeidsoppgaver ved hjelp av programmering

 • evne til å drøfte slike muligheter videre

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil foregå digitalt, med forelesninger og gruppearbeid via zoom. Det vil gjøres opptak av forelesningene/webinarene. Egen programmering og deltakelse på gruppetimene med tilgang til læringsassistenter er nødvendig for å oppnå et godt læringsutbytte.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen

Vurdering og eksamen

Mappevurdering. Mappen består av en skriftlig gruppeoppgave og en muntlig presentasjon

Vurderingsuttrykk

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To sensorer vil vurdere eksamen. Eksterne sensorer brukes regelmessig.

Opptakskrav

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse

 

Hovedmålgruppen er permitterte eller oppsagte personer i industrien som vil ha påfyll av kunnskap for å stille sterkere i jobben/ jobbmarkedet.

Emneoverlapp

Emnet overlapper 1 studiepoeng mot ADTE1400 Basic Programming.

Emnet overlapper 5 studiepoeng mot STKD6710 Introduction to Programming.