EPN

PPUHPRA2 2. praksisperiode Emneplan

Engelsk emnenavn
Teaching practice, 2nd period
Studieprogram
Praktisk-pedagogisk utdanning, yrkesdidaktikk, heltid
Omfang
0 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Se mer utfyllende informasjon om praksis i programplanen og i praksisguiden for PPU-Y

Læringsutbytte

Se mer utfyllende informasjon om praksis i programplanen og i praksisguiden for PPU-Y

Innhold

Se mer utfyllende informasjon om praksis i programplanen og i praksisguiden for PPU-Y

Arbeids- og undervisningsformer

Se mer utfyllende informasjon om praksis i programplanen og i praksisguiden for PPU-Y

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er et krav om 100% tilstedeværelse i praksis i alle praksisperiodene. Ved fravær må dagene tas igjen etter avtale med praksissted og emneansvarlig/praksisseksjonen ved LUI.

Vurdering og eksamen

Se mer utfyllende informasjon om praksis i programplanen og i praksisguiden for PPU-Y

Hjelpemidler ved eksamen

Se mer utfyllende informasjon om praksis i programplanen og i praksisguiden for PPU-Y

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Sensorordning

Se mer utfyllende informasjon om praksis i programplanen og i praksisguiden for PPU-Y