EPN

MEK3100 Programmering 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Programming 2
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Etter en kort innføring i C, gir emnet kunnskap og programmeringsferdigheter i C++ inkludert funksjoner, operatorer, pekere, strukturer, effektiv minneallokering, og objektorientert programmering

Forkunnskapskrav

MEK1300 - Programmering 1

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studentene skal:

  • kunne anvende objektorientert programmering med bruk av C++
  • ha kunnskap i C++, programmering med bruk av datastrukturer, funksjoner, klasser, objekter, minneallokering, og moduler.

Ferdigheter

Studentene skal:

  • kunne skrive oversiktlige og effektive programmer i C++
  • kunne konstruere, finne og rette feil i egne programmer samt være i stand til å sette seg inn i andres programmer, feilsøke og endre disse 

Generell kompetanse

Studentene skal:

  • kunne lage effektive programmer i C++ og løse relevante problemstillinger.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

  • Innlevering av to programmeringsoppgaver.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen på tre timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamen bli benyttet. Dersom muntlig eksamen benyttes kan eksamensresultatet ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillat.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Hadi Zahmatkesh

Emneoverlapp

Emnet har 2 stp overlapp med emnet ELI1500 Digitale Systemer