EPN

MAPE1300 Mekanikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Statics and Introduction to Solid Mechanics
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Klassisk mekanikk danner grunnlag for konstruksjon av alle maskintekniske komponenter. Dette emnet inneholder statikk og fasthetslære, det vil si hvordan man håndterer krefter på konstruksjoner og hvordan man utfører analyser og dimensjonering av dem.

Forkunnskapskrav

Ingen, ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan teorien som ligger til grunn for klassisk mekanikk
 • har forståelse for sammenhengen mellom belastninger og styrkeegenskapene til en konstruksjon
 • har kunnskap om krefter på plane konstruksjoner
 • har kunnskap om grafisk og analytisk analysemetode
 • har kunnskap om krefter på konstruksjoner satt sammen med ledd
 • har kunnskap om analyse av tau- og wiresystemer
 • har kunnskap om enkle plane fagverkskonstruksjoner
 • har kunnskap om friksjonskrefter
 • har kunnskap om tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler
 • har kunnskap om snittkrefter og normal, bøye og skjærspenninger
 • har kunnskap om knekking av staver

Ferdigheter

Studenten

 • kan utføre analyser og dimensjonere enkle konstruksjoner

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utføre en strukturanalyse av enkle bjelkekonstruksjoner
 • kjenner arbeidsmetodikken ved gjennomføring av en strukturanalyse
 • kan planlegge og gjennomføre en strukturanalyse og de kan dokumentere arbeidet

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 9 av 12 øvinger (mellom 4 og 8 oppgaver per øving)

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamen bli benyttet. Dersom muntlig eksamen benyttes kan eksamensresultatet ikke påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.         

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.