EPN-V2

MAKLI4100 Klinisk forskning og fagutvikling i sykepleie Emneplan

Engelsk emnenavn
Clinical Research and Professional Development in Nursing
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk