epn-portlet

Emneplan forINTDO1000 Introduksjon til datateknologi

Engelsk emnenavn
Introduction to computer technology
Studieprogram
Høst: Introduksjon til datateknologi
Omfang
5 stp.
Studieår
2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Introduksjon til datateknologi
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet gir en innføring i datateknologi. Her får deltakere kjennskap til de viktigste komponentene i en datamaskin, og hvordan de virker sammen. Vi ser også på hvordan datamaskiner av forskjellig størrelse er bygd opp samt hvordan en datamaskin lagrer informasjonen digitalt. Videre gir vi en introduksjon til hvordan operativsystemet, som kontrollerer alle datamaskiner, fungerer.

Det gir også bred kunnskap om hvordan datamaskiner kommuniserer sammen gjennom datanettverk. Deltakerne vil få grunnleggende kunnskap om hvordan internett fungerer, inkludert hvordan programmer og tjenester som for eksempel sosiale nettverk fungerer. Vi vil i løpet av emnet bruke praktiske eksempler og oppgaver til å illustrere dette.

Vi avslutter med en grunnleggende innføring i IKT-sikkerhet. Man får kjennskap til typiske sikkerhetstrusler både med teoretiske og praktiske eksempler. Vi introduserer hvilke sikkerhetsløsninger som brukes for å redusere denne type sikkerhetstrusler.

Forkunnskapskrav

Ingen

Innhold

Etter å ha fullført dette emnet, så bør studentene ha følgende læringsutbytte

Kunnskap

Ved vellykket gjennomføring av dette emnet, vil studenten ha:

 • Kunnskap om hvilke komponenter en datamaskin er bygd opp av, og om hvordan disse fungerer sammen, samt en introduksjon til hvordan en datamaskin lagrer informasjon

 • kjennskap til hvordan operativsystemet kontrollerer datamaskinen

 • innsikt i hvordan internett fungerer, og de viktigeste funksjonene til en hjemmeruter

 • grunnleggende kunnskap om informasjonssikkerhet og sikkerhet på Internett

 

Ferdigheter

Ved vellykket gjennomføring av dette emnet, vil studenten ha utviklet evner til å:

 • forstå og identifisere hvilke komponenter en datamaskin er bygd opp av

 • gjennomføre enkel feilsøking av datamaskin og nettverk

 • gjennomføre enkle sikkerhetstiltak man bør ta for å være trygg på Internett

 

Generell kompetanse

Ved vellykket gjennomføring av dette emnet, vil studenten være i stand til å:

 • forstå hvordan en datamaskin er bygd opp, og hvordan den virker

 • forstå hvordan forskjellige typer informasjon lagres digitalt i en datamaskin

 • gi en grunnleggende forklaring av hva et operativsystem er og hvordan det virker

 • forstå hvordan datakommunikasjon over internett fungerer

 • forholde seg til praktisk datasikkerhet på internett og beherske grunnleggende begreper i informasjonssikkerhet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil foregå digitalt, med forelesninger og gruppearbeid via Zoom. Det vil gjøres opptak av forelesningene

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen

Vurdering og eksamen

Mappevurdering, inkludert en avsluttende oppgave og en muntlig presentasjon.

Vurderingsuttrykk

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To sensorer vil vurdere eksamen. Eksterne sensorer brukes regelmessig.

Opptakskrav

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Målgruppe: Hovedmålgruppen er permitterte eller oppsagte personer i industrien som vil ha påfyll av kunnskap for å stille sterkere i jobben/ jobbmarkedet.