EPN

FKP3000 Praksis 3. studieår Emneplan

Engelsk emnenavn
Practical Training, 3rd Year
Studieprogram
Bachelorstudium: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag
Omfang
0 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innhold

Se programplanen for informasjon om praksis.