EPN-V2

FKP1000 Praksis 1. studieår Emneplan

Engelsk emnenavn
Practical Training, 1st Year
Studieprogram
Bachelorstudium: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag
Omfang
0 stp.
Studieår
2021/2022
Emnehistorikk