EPN

ELPE1400 Digitalteknikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Digital Technology
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om tallsystemer
 • har kunnskap om logisk algebra
 • har kunnskap om metoder for analyse og konstruksjon av digitale kretser
 • kjenner til de mest brukte digitale kombinatoriske og sekvensielle kretser og kan anvende disse
 • kjenner til FPGA

Ferdigheter

Studenten

 • kan lese og kople opp etter et skjema og drive nødvendig feilsøking
 • kan diskutere en kretsløsning og forklare hvordan den virker
 • kan bruke leverandørmanualer og datablad på egen hånd
 • kan konstruere digitale kretser og kontrollere at de virker

Generelle kompetanse

Studenten

 • kan analysere et problem og spesifisere en løsningsmetodikk
 • kan drøfte og diskutere ulike valg av løsningsmetode
 • har grunnleggende kunnskaper innen oppbygging og virkemåte av digitale kretser

Arbeids- og undervisningsformer

Teoriundervisning, laboratoriearbeid og øvinger på PC. Teoretiske øvinger er frivillige.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Fem laboratorieøvinger.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamen bli benyttet. Dersom muntlig eksamen benyttes kan eksamensresultatet ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillat samt Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.