EPN

ELPE1300 Elektriske kretser Emneplan

Engelsk emnenavn
Electrical Circuits
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
Omfang
10 stp.
Studieår
2021
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Etter fullført emne skal studenten ha en forståelse av de elektriske egenskapene til lineære kretser og hvordan enkle kretser kan konstrueres ut fra spesifikasjoner. Emnet gir også en grunnleggende innføring i elektromagnetisme og gir 3 studiepoeng i fysikk.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen utover opptakskrav

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan god kunnskap om likestrøms- og vekselstrømskretser
 • har god kunnskap om de fysiske lover som gjelder for elektriske kretser
 • kan gjøre rede for elektriske og magnetiske felt
 • har god kunnskap om metoder for analyse av likestrømskretser
 • kan analysere transiente forhold i RL eller RC-kretser
 • har kjennskap til trefasesystemer

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende instrumenter som voltmeter, amperemeter og oscilloskop
 • kan konstruere kretser etter skjema og feilsøke disse
 • kan gjøre rede for hvordan en kretsløsning virker
 • kan bruke leverandørmanualer og datablad for komponenter

Generelle kompetanse

Studenten

 • kan analysere et problem og spesifisere en løsningsmetodikk
 • kan drøfte og begrunne egne valg og prioriteringer innen temaet elektriske kretser
 • kan gjøre rede for den historiske utviklingen innen fagområdet elektrisitet

Arbeids- og undervisningsformer

Teoriundervisning, laboratoriearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Fire laboratorieøvinger med tilstedeværelse.

Protokoll må være godkjent etter hver laboratorieøvingen før man forlater laboratoriet.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Ola Jetlund