EPN

ELI1500 Digitale systemer Emneplan

Engelsk emnenavn
Digital Systems
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning
Omfang
10 stp.
Studieår
2018/2019
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en introduksjon til C-programmering for PC og mikrokontrollere. 

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan syntaksen i standard C. Dette inkluderer:

 • variable og datatyper
 • innlesing og utskrift
 • løkker og valg
 • funksjoner
 • pekere
 • strukturer

Ferdigheter

Studenten:

 • kan skrive, kompilere og kjøre et C-program på PC og mikrokontroller-plattform

Generelle kompetanse

Studenten:

 • kan analysere et problem og spesifisere en løsningsmetodikk
 • kan drøfte og diskutere ulike valg av løsningsmetode
 • har grunnleggende kunnskaper i C-programmering

Arbeids- og undervisningsformer

Teoriundervisning, øving på PC og laboratoriearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 4 laboratorieøvinger 

Kravet gjelder både individuell skriftlig eksamen og prosjektarbeid i gruppe.

Vurdering og eksamen

1) Individuell skriftlig eksamen, 3 timer (teller 70 %)

2) Prosjektarbeid i gruppe med muntlig presentasjon (teller 30 %)

Eksamensresultat i del 1 kan påklages, del 2 kan ikke påklages. Begge deleksamener må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få bestått emne.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skrevne og trykte hjelpemidler er tillatt under skriftlig eksamen. Kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. Internminnet på kalkulatoren må være slettet.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

1) En intern sensor på skriftlig eksamen

2) To interne sensorer på prosjektarbeid

Ekstern sensor brukes jevnlig.