EPN

ELFT2500 Innebygde systemer og instrumentering Emneplan

Engelsk emnenavn
Embedded Systems and Instrumentation
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler sensorer, måleteknikker og viktige elementer innen industriell automasjon. Emnet er også en introduksjon til programmerbar logisk styring (PLS) programmering. 

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på emnene ELPE1300 Elektriske kretser, MEK1000 Matematikk 1000, MEK1400 Fysikk,   ELI2300 Dynamiske systemer.

Forkunnskapskrav

Ingen, ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • systemering og industriell instrumentering
 • ulike automatisering- og IT-lag ved et industrianlegg (felt, kontroll, tilsyn, planlegging og ledelse)
 • fysiske prinsipper for ulike instrumenter
 • prinsipper for datainnsamlingssystemer (data/signalbehandling, klassifisering av instrumenteringsfeil, forskjellige kalibreringsteknikker)
 • PLS-systemer: Komponenter av PLS, Input/Output-enheter av PLS
 • prinsipper for PLS-programmering
 • Industrial Internet of Things (IoT)

Ferdigheter

Studenten kan

 • sette opp enkel automatiseringsplan
 • tilby en løsning for måling av ulike variabler i automatiseringsprosessen
 • gi løsning for å minimere målefeil
 • foreslå et PLS-system med nødvendige I/O-enheter
 • programmere grunnleggende PLS-programmer for automatiseringsoppgaver

Generell kompetanse

Studenten kan

 • sette opp en generell automatiseringsplan

 • sette opp et grunnleggende datainnsamlingssystem

 • utvikle enkle PLS-programmer

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og laboratorieoppgaver står sentralt. Laboratorieundervisningen er bygget opp for å understøtter klasseromsundervisningen og gir hands on-kontakt med en rekke produkter og løsninger som benyttes i industrien.

Undervisningen består av forelesninger kombinert med øvinger, laboratorieoppgaver og et lite prosjekt

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Fire obligatoriske øvinger med innlevering, estimert tid 6 timer per innlevering.
 • Fire laboratoriearbeider med innlevering, estimert tid 5 timer peer innlevering
 • 1 prosjekt i grupper (ca. 10 timer per student).

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamen bli benyttet. Dersom muntlig eksamen benyttes kan eksamensresultatet ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Under eksamen er det "åpen bok" 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.