EPN

DAVE3610 Nettverks- og systemadministrasjon Emneplan

Engelsk emnenavn
Network and System Administration
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal tilegne seg teoretiske og praktiske ferdigheter i oppsett, drift og vedlikehold av datamaskiner i et nettverk. Emnet bygger på emnet Operativsystemer.

Anbefalte forkunnskaper

Studenter bør være registrert i 3. studieår og ha bestått emnet DATA2500/DATS2500/ITPE2500 Operativsystemer eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • gjøre rede for fordeler og begrensninger av ulike operativsystemer
 • gjøre rede for installasjon og konfigurasjon av et operativsystem
 • forstå prinsippene for brukerbehandling
 • kjenne til sikkerhetsaspekter for datamaskiner og nettverk

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utføre installasjon og konfigurasjon av et operativsystem
 • utføre installasjon og konfigurasjon av tjenester på operativsystemet
 • vedlikeholde operativsystemet og annen programvare
 • installere og konfigurere et monitoreringssystem
 • samle data fra monitoreringssystemet og analysere innsamlede data
 • benytte metoder for feilsøking i et nettverk
 • utvikle og implementere backup prosedyrer for å hindre tap av data

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • utbygge, vedlikeholde og drifte et datanett internt i virksomheten
 • dokumentere installasjonsprosedyrer og server konfigurasjon
 • håndtere nye, eksisterende og avsluttende brukere etter virksomhetens politikk
 • håndtere robustheten og sikkerheten i et datanett

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og veiledningstimer. Studentene arbeider i grupper. Gruppestørrelsen er normalt 3 studenter.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen.

Vurdering og eksamen

Individuell digital hjemmeeksamen på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved ny og utsatt eksamen kan en annen eksamensform også bli benyttet eller en ny oppgave med en ny frist gis. Hvis muntlig eksamen benyttes kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

bestått/ikke bestått

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med: LO143A.

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.