Emneplan forDAVE3610 Nettverks- og systemadministrasjon

Innledning

Studentene skal tilegne seg teoretiske og praktiske ferdigheter i oppsett, drift og vedlikehold av datamaskiner i et nettverk. Emnet bygger på emnet Operativsystemer.

Anbefalte forkunnskaper

Studenter bør være registrert i 3. studieår og ha bestått emnet DATA2500/DATS2500/ITPE2500 Operativsystemer eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • gjøre rede for fordeler og begrensninger av ulike operativsystemer
 • gjøre rede for installasjon og konfigurasjon av et operativsystem
 • forstå prinsippene for brukerbehandling
 • kjenne til sikkerhetsaspekter for datamaskiner og nettverk

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utføre installasjon og konfigurasjon av et operativsystem
 • utføre installasjon og konfigurasjon av tjenester på operativsystemet
 • vedlikeholde operativsystemet og annen programvare
 • installere og konfigurere et monitoreringssystem
 • samle data fra monitoreringssystemet og analysere innsamlede data
 • benytte metoder for feilsøking i et nettverk
 • utvikle og implementere backup prosedyrer for å hindre tap av data

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • utbygge, vedlikeholde og drifte et datanett internt i virksomheten
 • dokumentere installasjonsprosedyrer og server konfigurasjon
 • håndtere nye, eksisterende og avsluttende brukere etter virksomhetens politikk
 • håndtere robustheten og sikkerheten i et datanett

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og veiledningstimer. Studentene arbeider i grupper. Gruppestørrelsen er normalt 3 studenter.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen.

Vurdering og eksamen

Mappevurdering, med følgende mappekrav:

 • to individuelle oppgaver (studentene leverer en ferdig oppsatt og konfigurert virtuell maskin).

I mappevurdering gis en helhetlig vurdering med én karakter. Alle deler i mappen må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få bestått emnet.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved ny og utsatt eksamen kan en annen eksamensform også bli benyttet eller en ny oppgave med en ny frist gis. Hvis muntlig eksamen benyttes kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Network and System Administration
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i anvendt datateknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi
Studiepoeng
10 stp.
Studieår
2019
Pensum
pensum
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i anvendt datateknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi
Emnehistorikk