EPN

DATA2410 Datanettverk og skytjenester Emneplan

Engelsk emnenavn
Networking and cloud computing
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om TCP/IP og de ulike protokollene som benyttes på internett. Studentene skal forstå hvordan internett fungerer i dag og hvilke komponentene som bygger opp et datanettverk. Studenter skal tilegne seg innsikt i moderne teknologi for skytjenester. De skal gjennom praktiske øvelser få kunnskap om datapakkenes oppbygning og ulike skytjenestearkitektur.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på DATA1500 Databaser og DATA1600 Programutvikling, eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • kjenne til hovedfunksjonene på hvert lag i TCP/IP modellen
 • forklare virkemåten til de viktigste nettverksprotokollene
 • kjenne til hvilke driftsmessige og infrastrukturelle muligheter virtualisering og nettskybaserte løsninger tilbyr

Ferdigheter

Studenten kan:

 • konfigurere datanettverk
 • bruke nettverksverktøy til å studere datatrafikk
 • programmerere sockets
 • benytte automatiseringsverktøy for utrulling av applikasjoner og støttende infrastruktur
 • anvende nettskybaserte tjenester som utviklingsplattform
 • benytte monitoreringssystem for å overvåke ytelsen og stabiliteten til applikasjoner og driftsmiljøer

Generell kompetanse:

Studenten kan:

 • forstå og formidle problemstillinger innen nettverk og datasystemer.
 • formidle viktigheten og nødvendigheten av å bruke gode metoder og teknologier i forhold til skytjenester

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og lab-kurs. Øvingene er basert på individuelt arbeid og gruppearbeid med veiledning fra faglærer og/eller studentassistent.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Lab-øvinger i grupper
 • Individuelle øvinger

Studentene må bestå 2 av 4 mindre oppgaver gjennom semesteret. Disse mini-oppgavene gjennomføres i grupper av 3 til 5 studenter. Datalab vil gi veiledning til gjennomføring av oppgavene.

I tillegg er det to individuelle øvinger.

Vurdering og eksamen

Mappevurdering med følgende mappekrav:

 • ett gruppeprosjekt (3-4 studenter, ca. 20 sider rapport)
 • en individuell oppgave basert på de individuelle øvingene (ca. 20 sider rapport)

Mappen gis en helhetlig vurdering med én karakter. Alle deler i mappen må vurderes til bestått for at studenten skal kunne få bestått emnet.

Eksamensresultat kan påklages. Ved stryk må ny mappe leveres ved neste ordinære eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En sensor. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Emneoverlapp

The course is equivalent (overlaps 10 credits) with ITPE2410. The course overlaps 3 credits with DATS / ITPE2400. When practicing the 3-time rule for registration for the exam, experiments used in equivalent subjects count.