Emneplan forDATA2410 Datanettverk og skytjenester

Innledning

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om TCP/IP og de ulike protokollene som benyttes på internett. Studentene skal forstå hvordan internett fungerer i dag og hvilke komponentene som bygger opp et datanettverk. Studenter skal tilegne seg innsikt i moderne teknologi for skytjenester. De skal gjennom praktiske øvelser få kunnskap om datapakkenes oppbygning og ulike skytjenestearkitektur . 

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på ITPE1600 Programutvikling eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • kjenne til hovedfunksjonene på hvert lag i TCP/IP modellen
 • forklare virkemåten til de viktigste nettverksprotokollene
 • kjenne til hvilke driftsmessige og infrastrukturelle muligheter virtualisering og nettskybaserte løsninger tilbyr

Ferdigheter

Studenten kan:

 • konfigurere datanettverk
 • bruke nettverksverktøy til å studere datatrafikk
 • programmerere sockets
 • benytte automatiseringsverktøy for utrulling av applikasjoner og støttende infrastruktur
 • anvende nettskybaserte tjenester som utviklingsplattform
 • benytte monitoreringssystem for å overvåke ytelsen og stabiliteten til applikasjoner og driftsmiljøer

Generell kompetanse:

Studenten kan:

 • forstå og formidle problemstillinger innen nettverk og datasystemer.
 • formidle viktigheten og nødvendigheten av å bruke gode metoder og teknologier i forhold til skytjenester

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og lab-kurs. Øvingene er basert på gruppearbeid med veiledning fra faglærer og/eller studentassistent.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

Lab-kurs med gruppearbeid på datalab.

Vurdering og eksamen

Mappevurdering med følgende mappekrav:

 • ett gruppeprosjekt (3-4 studenter, ca. 20 sider rapport)
 • en individuell oppgave (ca. 20 sider rapport)

Mappen gis en helhetlig vurdering med én karakter. Alle deler i mappen må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få bestått emnet.

Eksamensresultat kan påklages. Ved stryk må ny mappe leveres ved neste ordinære eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En sensor. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur

Om emnet

Engelsk emnenavn
Networking and cloud computing
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Emnehistorikk