EPN

DATA1500 Databaser Emneplan

Engelsk emnenavn
Databases
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning / Årsstudium i IT
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om databasedesign og ferdigheter i bruk av relasjonsdatabaser. Videre skal de utvikle ferdigheter i konstruksjon og vedlikehold av databaser samt innsikt i flerbruker og flerlags databasearkitektur. De skal få kjennskap til XML og innsikt i programmering mot databaser.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • gjøre rede for hva et databasesystem er og hvilke deler det består av
 • gjøre rede for hva nosql-databaser er og hvor dette benyttes
 • forklare hva transaksjoner er og hvordan de utføres
 • gjøre rede for bruk av indekser og ulike måter å lagre filene fysisk
 • forklare hva et datavarehus er og hvordan dette skiller seg fra et databasesystem
 • gjøre rede for hvordan ER-modellering kombinert med normalformer gir relasjonsdatabaser med god struktur

Ferdigheter

Studenten kan:

 • designe databaser ved hjelp av ER-modellering
 • opprette databaser og benytte disse ved hjelp av språket SQL
 • opprette tabeller, håndtere data i databaser, håndtere brukere og rettigheter ved hjelp av SQL
 • utføre select og subselect spørringer ved hjelp av SQL
 • tegne ER-modeller og generere databasescript ved bruk av software

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • formidle hvordan databaser dokumenteres og designes med ER-modeller

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesning og arbeid med praktiske oppgaver. Ukeoppgavene vil samlet utgjøre grunnlag for innleveringsoppgavene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 12 individuelle oppgaver

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med: DATS1500, ITPE1500, ADTE1500, LO149A, LO149D og LO149I.

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.