Emneplan forBLNR0000 Forberedende norsk til barnehagelærerutdanning

Innledning

Studenter som er tatt opp til studiet, y-veien til barnehagelærerutdanningen ,får ekstra kurs i det første studieåret.Hensikten med emnet er at studenter på studiet skal kunne tilegne seg nødvendige kunnskaper i norskfaget for å møte kunnskapsområdet i utdanningen og å tilegne seg nødvendige skriftlige og muntlige ferdigheter.

Læringsutbytte

 • Studenten har ferdigheter i å tilnærme seg, lese og analysere akademiske tekster
 • Studenten har ferdigheter i å skrive faglige tekster i tråd med utdanningens veiledningsdokument og i tråd med kravene til skriving på begge målformer og ferdigheter i å bruke utdanningens digitale læringsplattform
 • Studenten har ferdigheter i å presentere fagstoff muntlig, å delta i gruppesamtaler og plenumssamtaler og å dokumentere slike aktiviteter

Innhold

 • Akademiske teksters struktur, kontekst og hensikt
 • Skriving av fagtekster som læringsmåte og dokumentasjonsform
 • Muntlig presentasjon og muntlig samtale

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsformene vil variere mellom forelesninger, kollokviearbeid, gruppe- og individuelle veiledninger, case arbeid og digitale læringsverktøy. Det forventes arbeid mellom undervisningsøktene som for eksempel lese en artikkel, skrive en kort refleksjon, forberede et lite faglig innlegg til undervisningen eller lignende. Undervisningen vil ta utgangspunkt i studentenes erfaringer fra øvrig undervisning, og innholdet vil støtte opp under studiekompetansen studentene trenger for å delta der.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskravene som har flere deler, dokumenteres ved å samles i mappe og gis en samlet vurdering. Innholdet i arbeidskravene kan være knyttet til konkrete oppgaver i andre fag, og etter avtale med lærer, kan temaene endres tilsvarende. Minst en av de skriftlige oppgavene må gjennomføres på den målformen studenten ikke bruker til vanlig.

 

 • Arbeidskrav 1: Skriftlig refleksjonsnotat. Minst to av tre må gjennomføres.
  • A) En tekst om tilnærming til akademiske tekster 
  • B) En tekst om å analysere akademiske tekster, med særlig vekt på logikk og på henvisninger.
  • C) En tekst om begreper i akademiske tekster.

Omfanget er på mellom 350-700 ord, det nøyaktige omfanget angis i hver enkelt oppgave.

 

 • Arbeidskrav 2: Skriftlig refleksjonsnotat. Minst to av tre må gjennomføres.
  • A) Skriving av avsnitt.
  • B) Ordning av stoffet i en tekst.
  • C) Respons på medstudenters fagtekster.

Omfanget er på mellom 350-700 ord, det nøyaktige omfanget angis i hver enkelt oppgave.

 

 • Arbeidskrav 3: Muntlig presentasjon, hver på inntil fem minutter. Minst to av tre må gjennomføres.
  • A) Deltagelse i en diskusjon.     
  • B) Presentasjon av artikkel.
  • C) Presentasjon av fagstoff.

 

Krav til deltakelse

For å få godkjent kurset, må studenten delta på minst 80% av klasseromsundervisningen.

Vurdering og eksamen

Muntlig individuell prøve. Omfang: inntil 15 minutter. Her gjør studenten rede for inntil tre kompetanser studenten har tilegnet seg i løpet av kurset og hvordan de er kommet til nytte i arbeidet med fagene. Studenten peker også på minst ett område der det er ønskelig at studenten videreutvikler sin kompetanse.

 

Prøven avholdes i vårsemesteret.

Vurderingsuttrykk

Bestått - Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor

Om emnet

Engelsk emnenavn
Norwegian
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Studiepoeng
0 stp.
Studieår
2019
Pensum
pensum
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Emnehistorikk