Emneplan forBLMT0000 Forberedende matematikk til barnehagelærerutdanning

Innledning

Hensikten med emnet er at studenten skal kunne tilegne seg nødvendige kunnskaper i matematikk  for å møte kunnskapsområdet i utdanningen og å tilegne seg nødvendige skriftlige og muntlige ferdigheter.

Læringsutbytte

  • Studenten har kunnskap om tilnærminger til matematikk i barnehagen
  • Studenten har ferdigheter i observasjon av barnas matematiske lek og utforsking.
  • Studenten har ferdigheter i å presentere fagstoff muntlig, å delta i gruppesamtaler og plenumssamtaler

Innhold

  • Småbarns matematikkforståelse
  • Matematikk i lek og hverdagssituasjoner
  • Dokumentasjon av barnas matematikk

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsformene vil variere mellom forelesninger, kollokviearbeid, gruppe- og individuelle veiledninger, case arbeid og digitale læringsverktøy. Det forventes arbeid mellom undervisningsøktene som for eksempel lese en artikkel, skrive en kort refleksjon, forberede et lite faglig innlegg til undervisningen eller lignende. Undervisningen vil ta utgangspunkt i studentenes erfaringer fra øvrig undervisning, og innholdet vil støtte opp under studiekompetansen studentene trenger for å delta der.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav 1: Observasjon og refleksjon over matematikk i en lek og/eller i en hverdagssituasjon, omfang omlag 700 ord

Arbeidskrav 2: Utforming av plan for en matematisk aktivitet bygd på arbeidskrav 1, omfang omlag 700 ord.

Arbeidskrav 3: Digital flervalgsoppgave med tidsbegrensning som avlegges via læringsplattformen

 

Krav til deltakelse

Det er krav om 80 % frammøte til undervisning og veiledning

Vurdering og eksamen

Muntlig presentasjon i grupper (2 - 3 studenter) ut fra oppgitt matematisk case, omfang 20 minutter.

 

 Prøven avholdes i vårsemesteret.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor

Om emnet

Engelsk emnenavn
Mathematics
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Studiepoeng
0 stp.
Studieår
2019
Pensum
pensum
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Emnehistorikk