Emneplan forBLAPE3100 Praksis eget arbeidssted, 4.studieår deltid

Innledning

For mer informasjon om veiledet praksisopplæring - se programplanen, praksisstudier

Forkunnskapskrav

For utfyllende informasjon om progresjonskrav les i programplan for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert.

Læringsutbytte

Praksisopplæringen er knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene i kunnskapsområdene og relateres til studentenes erfaringsbakgrunn og kompetanse. 

Innhold

I heftet "Informasjon om praksisopplæringen" vil innhold, fokus og oppgaver i de enkelte praksisperiodene bli beskrevet nærmere. Heftet publiseres på universitetets digitale læringsplattform.

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisopplæringens innhold skal gjennomføres i nært og forpliktende samarbeid mellom praksisbarnehager, praksislærere i barnehagen, studenter og faglærere på universitetet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Praksisopplæringen er en obligatorisk del av studiet og det er krav om 100 % tilstedeværelse. 

Vurdering og eksamen

10 dager obligatorisk praksisstudier på eget arbeidssted i tilknytning til valgt fordypningsstudium.

Ny praksisperiode

Studenter som blir vurdert til" Ikke bestått" i en veiledet praksisperiode kan fullføre det påbegynte studieåret, men får deretter ett års opphold i ordinært studieløp. Ny praksisperiode gjennomføres neste gang ordinær praksis organiseres, normalt neste studieår. Hvis praksis blir vurdert til bestått ved andre gangs forsøk, kan studenten gjenoppta studiet.

Hvis praksisperioden blir vurdert til" Ikke bestått" ved andre gangs forsøk, må studiet normalt avbrytes.

Vurderingsuttrykk

Praksisopplæringen vurderes til bestått / ikke bestått.

Sensorordning

Faglærer.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Practical Training, 4th Year
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert
Omfang
0 stp.
Studieår
2019
Pensum
HØST 2019
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert
Emnehistorikk