EPN

BAPD2000 Prosjekt og merkevarebygging Emneplan

Engelsk emnenavn
Project and Branding through Design
Studieprogram
Bachelorstudium i produktdesign
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet fremmer kunnskap om design som profesjonsfag. Emnet består av to perioder der den første, (2 uker), fungerer som forkurs med fokus på ulike metoder og teori relatert til faget. Den andre perioden, (resterende 4 uker), består av et samarbeidsprosjekt mellom studenter fra alle årstrinn på bachelorstudiet. Studentene deles i grupper på tvers av klassene. Perioden fungerer som praktisk øvelse av gjennomgått teori / fagstoff fra 1.periode der gruppene arbeider med reelle eksterne oppdrag.

Forkunnskapskrav

Bestått emne BAPD1000, BAPD1020, BAPD1300 eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til identitetsbygging (del 1)

 • kjenner til teori og praksis rundt merkevarebygging (del 1)

 • kjenner til opphavsrett (Intellectual Property Rights) (del 1)

 • kjenner til kreative metoder for innovasjon gjennom problemløsning og produktutvikling (del 2)

 • kan gjennomføre en analyse av bedrift / oppdragsgiver

 • kjenner til ulike markedsføringsstrategier

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende merkevarebygging og markedsføring som grunnlag for et designprosjekt (del 1)

 • kan bruke designskisseteknikker som strategisk verktøy i design prosessen (del 2)

 • kan koordinere eget prosjekt med en annen prosjektgruppe (BAPD3000) (del 2)

 • kan anvende idéutviklingsprosesser med andre gruppemedlemmer (del 2)

 • behersker å presentere og argumentere for de valg som gjøres i prosjektet (del 2)

Generell kompetanse

Studenten

 • behersker å arbeide i et prosjekt

 • kan organisere samarbeid og dele ansvar

 • behersker å erfare konflikter underveis i et prosjekt

 • behersker kommunikasjon gjennom å utveksle forskjellige synspunkter og erfaringer for å bidra til god praksis

 • kan reflektere over egene læreing og evner å justere dette under veiledning

Innhold

Emnet består av to deler. Prosjektene skal rettes mot samarbeid med eksterne aktører.

Del 1 har fokus på merkevarebygging, kreative metoder og opphavsrett (IPR).

Del 2 består av et samarbeidsprosjekt på tvers av årstrinn på bachelorstudiet. Studentene danner grupper (designkontorer). 3.BA skal fungere som prosjektledere i gruppene. Denne delen fokuserer på prosjektarbeid i team, øvet i praksis. Resultatet kan være vektet mot både konsept og ferdig utviklet produkt.

Arbeids- og undervisningsformer

Del 1: Prosjektarbeid i grupper

Del 2: Workshop i samarbeid med 1 og 3BA

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Minimum 80 prosent fremmøte i prosjektperioden (del 2).
 • Muntlig presentasjon i gruppe hvor alle gruppens medlemmer bidrar (del 1).
 • Individuelt refleksjonsnotat.

Vurdering og eksamen

Praktisk eksamen i gruppe.

Gjennom et gruppearbeid i samarbeid med medstudenter fra første og tredje året på bachelorstudiet skal det utvikles forslag til løsninger for et reelle kundeoppdrag. Hver gruppe får individuelle oppdrag fra forskjellige kunder, som alle har sine unike behov. Gruppen må selv velge hvilke presentasjonsformater som er best skikket for å kunne vise hvordan det tenkes oppdragsgiverens behov skal kunne møtes. Dette avsluttes med en visuell presentasjon i gruppe; oftest med visning av tilhørende fysiske skalamodeller og/eller prototyper; digitale og/eller andre løsninger. Arbeidet bestemmes etter hva som relevans for kundens behov, og inneholde alle nødvendige elementer klar for produksjon og/eller implementering.

Eksamensresultatet kan ikke påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

En intern sensor