EPN

BAPD1500 Kreativitet og estetikk i design Emneplan

Engelsk emnenavn
Creativity and Aesthetics in Design
Studieprogram
Bachelorstudium i produktdesign
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet tar for seg ulike tilnærminger til design prosessen fra ide og konseptutvikling til formgiving og utvikling av produkter og gjenstander. I emnet lærer studentene en rekke ulike kreative øvelser og oppgaver. Emnet skal bidra til å utvikle studentenes evne til å åpent utforske, tenke nytt, tilegne seg erfaring med og utvikle seg innenfor designfaget. Vi arbeider både med analoge og digitale medier.

Forkunnskapskrav

Godkjent opptak til studiet

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til metodiske prosesser for ide og konseptutvikling; formgiving og design av produkter, nyskapning og innovasjon
 • kan forklare sammenhengen mellom eksperimentelle designmetoder og produktutvikling
 • kjenner til estetiske virkemidler knyttet til produkter

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende, diskutere og vurdere estetiske materielle utrykk og virkemidler
 • kan innhente og analysere informasjon og fagstoff for å belyse en problemstilling
 • behersker å bruke enkel 2D og 3D media til idémyldring, analyse og produktutvikling
 • kan utvikle konsepter
 • kan dokumentere og presentere utviklingsprosesser

Generell kompetanse

Studenten kan

 • velge og benytte seg av og ulike kreative metoder for utvikling av konsepter og produkter.
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • reflektere over sammenheng mellom teori og praksis relatert til produkter

Innhold

Emnet omhandler utforskning av metodiske prosesser knyttet til generering av idéer og konsepter for å støtte produktutvikling.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, demonstrasjoner, workshops, individuelle oppgaver og gruppeoppgaver.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Refleksjonsnotat

Vurdering og eksamen

Individuell mappevurdering med følgende mappekrav:

 • Produkt
 • Dokumentert arbeidsprosess (2D og 3D materialutprøvinger)

Alle deleksamener i mappen må være bestått for å få bestått eksamen i emnet.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

To interne. Ekstern sensor brukes jevnlig.