EPN

BAPD1300 Konstruksjon og form Emneplan

Engelsk emnenavn
Construction and Shaping / Form
Studieprogram
Bachelorstudium i produktdesign
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Konstruksjon og form gir studentene teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter ved utforskning av sammenhengen mellom design-konseptutvikling og konstruksjon / formgivning.

Metoder for utforsking / analyse av form, samt utvikling av prototyper / produkter er sentralt stoff i emnet.

Kunnskaper og ferdigheter om digitale og analoge verktøy brukes som basis for produktutvikling.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten

 • kan spesifisere designkonsepter og kravspesifikasjoner
 • kjenner til analytiske og eksperimentelle metoder for gjengivelse, utvikling og manipulering av form
 • forstår prinsipper for 3D-visualisering og dataassistert produksjon ved hjelp av 3D-print, laser eller andre automatiserte prosesser
 • kjenner til begrepet algoritme og hvordan det kan hemme eller fremme arbeidsprosesser
 • kan diskutere designløsninger ved bruk av designbegreper og prototype-bygging
 • forstår prinsipper for:
  • planlegging av prototypekonstruksjon.
  • formgiving og produkt-formspråk som i semantisk differensialanalyse og gestalt teori.
  • formulering av en designbrief.

Ferdigheter

Studenten

 • behersker digital og manuell prototyp-konstruksjon i et utvalg av materialer
 • kan anvende ulike teknikker innen prototypebygging og tilpasse disse etter kontekst og behov
 • kan utnytte brukerinnsikt ved gjengivelse av romlig form
 • kan bruke tegning som kommunikasjonsverktøy i designprosessen
 • kan utvikle og konstruere form og knytte det til ide og kontekst

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan forklare og presentere prinsipielle designløsninger ved bruk av visuelle og skriftlige virkemidler
 • kan strukturere og dokumentere designprosessen
 • kan reflektere kritisk rundt valg i designprosessen
 • kan finne og bruke relevante metoder for prototype-bygging
 • bidrar positivt for å forandre designfaget ved å øke bruk av avansert teknologi

Innhold

Konstruksjon og form gir studentene teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter ved utforskning av sammenhengen mellom design-konseptutvikling og konstruksjon / formgivning.

Metoder for utforsking / analyse av form., samt utvikling av prototyper / produkter er sentralt stoff i emnet.

Kunnskaper og ferdigheter om digitale og analoge verktøy brukes som basis for produktutvikling.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, workshop, individuell- og gruppeoppgaver.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Deltagelse i minst to milepælsmøter med demonstrasjon av egen progresjon.

Vurdering og eksamen

Mappevurdering inneholdende:

 • Utstilling med skriftlig besvarelse på to oppgaver:
  • Individuell oppgave i formutvikling som skal inneholde: 15 skisser, minst 3 prototyper og visuelle refleksjoner.
  • Gruppeoppgave i konstruksjon. Gruppestørrelse ca. 5 studenter. Oppgaven består av 10 mock-up-modeller og en endelig prototype.
 • Individuell skriftlig rapport som skal inneholde dokumentert arbeidsprosess av oppgaver og refleksjon over egen læringsprosess og resultater, 15-20 A4 sider.

Begge deler i mappen må være bestått (karakter E eller bedre) for å få bestått eksamen i emnet.

Eksamen kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.