EPN

BAPD1020 HMS, materialer og arbeidsmetoder Emneplan

Engelsk emnenavn
HSE, material and working techniques
Studieprogram
Bachelorstudium i produktdesign
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I denne perioden skal studenten HMS-sertifiseres til å bruke materialbearbeidingsmulighetene i instituttets øvingsverksteder.

Bestått eksamen sertifiserer kandidatet for bruk av instituttets materialområder og maskinpark, da i tråd med gjeldende reglement. Brudd på dette kan føre til forbud.

I særskilte tilfeller gis noen kandidater begrenset tilgang til spesifiserte materialområder med forbud eller begrensninger for andre områder. I noen tilfeller er det nødvendig å gi fullstendig forbud for bruk av verksteder uten samtale med - eller hjelp fra veiledere.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kjenner til:

  • ulike materialtyper og materialenes egenskaper gjennom praktisk materialbearbeiding
  • metoder og prosedyrer for HMS-forsvarlig materialbearbeiding av tre, metall, keramikk, betong, tekstil med tilhørende støttematerialer.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • bruke maskiner og materialer på øvingsverkstedene i henhold til instituttets HMS-reglement og instrukser fra veiledere
  • anvende grunnleggende fagterminologi i skriftlig og muntlig kommunikasjon

Generell kompetanse

Studenten kan:

  • Framstille idéer til designløsninger gjennom fysiske modeller og materialprøver
  • praktisere ansvarlig HMS-adferd og god verkstedkultur i samarbeid med medstudenter og veiledere
  • aktivt bruke faglig veiledning og diskusjon som lærings- og utviklingsverktøy.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, metodedemonstrasjoner og individuelt veiledede øvingsaktiviteter. Arbeid individuelt og i grupper.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å kunne ta eksamen:

  • Deltagelse på alle HMS-relaterte forelesninger og all læringsaktivitet relatert til maskinbruk og materialbruk, som spesifisert i emnekalenderen.

Vurdering og eksamen

Eksamen i dette emnet har som formål å sikre at kandidater kan arbeide etter korrekte prinsipper for helse, miljø og sikkert - slik at disse minimerer risiko for å sette seg selv, andre, utstyr og miljø i fare.

Eksamen består av en pågående instruksjon / observasjon gjennom emnet, hvor falige veiledere vurderer kandidatenes tilnærming til arbeid gjennom praktiske øvelser i instituttets verksteder - da med et spesielt fokus på kandidatens evne til å vise essensielle risikovurderinger.

I tillegg må kandidater bestå en individuell teoretisk skriftlig eksamen som skal videre demonstrere nødvendig forståelse for praktiske HMS-krav i materialområdene.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt, ved bruk av referanser skal føringer for kildehensvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

To interne sensorer.